• wezwanie do odbioru depozytu, sygn. akt VIII K 58/14
 • wezwanie do odbioru depozytu w sprawie VIII K 178/13
 • ustanowienie kuratora dla Manuela Martinez, sygn. akt VI Co 154/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Nikołaja Wałowa z udziałem Radinowicza Dmitrija, sygn. akt VI Co 484/16
 • ustanowienie kuratora dla Przemysława Cempel, sygn. akt VI C 2877/16
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie Helmar sp. z o. o. z siedzibą w Komarowie, sygn. XXVI GNc 726/17
 • ustanowienie kuratora dla Bretta Johna Gilberta, sygn. akt VI Co 29/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie Ireny Stachowicz-Kwiecieszewkiej, sygn. akt VI Co 236/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarb Państwa - Areszt Śledczy Warszawa Służewiec, sygn. akt III C 451/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Domkar Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 994/14
 • postanowienie w sprawie przeciwko JS-Petrol sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Transportowo-Usługowemu "ADAWA" sp. z o.o., sygn. akt XXVI GC 278/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko m.in. Tomaszowi Gawarskiemu, sygn. akt XXVII Cz 1403/17, Mirosławie Kwiecińskiej, sygn. akt XXVII Cz 1403/17, Barbarze Marii Amato, sygn. akt XXVII Cz 1403/17
 • ustanowienie kuratora dla Roberta Selvay, sygn. akt VI Co 258/17, dla Ireny Selvay, sygn. akt VI Co 258/17 oraz Bianci Selvay, sygn. akt VI Co 258/17
 • ustanowienie kuratora dla Dariusza Walczaka, sygn. akt VI C 3286/16
 • ustanowienie kuratora dla Thomasa Kauth, sygn. akt VI Co 482/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Sobańskiemu, sygn. akt XXVI GNc 134/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Annie Janusz, sygn. akt VI C 624/13
 • ustanowienie kuratora dla Alicji Sołsin, sygn. akt XXVII Ca 18/17
 • ustanowienie kuratora dla Wojciecha Łukasika, sygn. akt III C 1117/17
 • ustanowienie kuratora dla Barbary Frischke-Łukasik, sygn. akt III C 1117/17
 • ustanowienie kuratora dla Renaty Elżbiety Wałowski, sygn. akt VI Co 435/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Universum sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, sygn. akt XXVI GNc 186/14
 • postanowienie w sprawie przeciwko Beacie Klus, sygn. akt XXVI GC 217/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Maciejowi Olszewskiemu, sygn. akt III C 568/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Małgorzacie Zawalonce i Zbigniewowi Zawalonce, sygn. akt III Nc 196/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Edwardowi Jabłońskiemu, sygn. akt III Nc 302/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jackowi Tomaszowi Szymczakowi, sygn. akt III Nc 305/16
 • ustanowienie kuratora dla Erica Guillot, sygn. akt VI Co 409/17
 • ustanowienie kuratora dla Konrada Mikołajewskiego, sygn. akt VI C 223/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jackowi Muchowiczowi, sygn. akt XXVI GC 1034/13
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bogumile Małgorzacie Bobińskiej-Kolejowskiej i innym, sygn. akt XXVII Cz 1403/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Anny Elzbiety Chelminski z udziałem Janusza Władysława Chelminskiego, sygn. akt VI Co 377/16
 • ustanowienie kuratora dla Piotra Witaszczyk, sygn. akt VI C 2333/16

 

 

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.

Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.

Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.