• wezwanie do odbioru depozytu, sygn. akt VIII K 58/14
 • wezwanie do odbioru depozytu w sprawie VIII K 178/13
 • postanowienie w sprawie przeciwko Corpo sp. z o.o., sygn. akt XXVI GC 1024/15
 • ustanowienie kuratora dla Manuela Martinez, sygn. akt VI Co 154/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko VOTEX Transport sp. z o.o., sygn. akt XVI GC 1341/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Patrykowi Szwedowi, sygn. akt XXIV C 1133/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Finroyal Capital Limited z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVII Cz 985/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Energy Oil Center sp. z o.o., Marcinowi Szlachciak, Aleksandrowi Niewiadomskiemu, sygn. akt III Nc 40/17
 • ustanowienie kuratora dla Pasquale Goffredo, sygn. akt VI Co 1007/16
 • ustanowienie kuratora dla Krzysztofa Syguli, sygn. akt XXVI GC 830/16
 • ustanowienie kuratora dla Sławomira Henryka Cytackiego, sygn. akt III 813/17
 • ustanowienie kuratora dla Cezariusza Lesisza, sygn. akt VI Co 186/17
 • ustanowienie kuratora dla Marcina Schulz, sygn. akt VI Co 263/17
 • ustanowienie kuratora dla Steve Edwards, sygn. akt VI Co 122/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Nikołaja Wałowa z udziałem Radinowicza Dmitrija, sygn. akt VI Co 484/16
 • ustanowienie kuratora dla Marcina Kamińskiego, sygn. akt XXVI GNc 22/15
 • ustanowienie kuratora dla Mirosława Jusińskiego, sygn. akt VI C 2872/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dariuszowi Pawłowi Skonieckiemu, Piotrowi Borysowi i Jackowi Chutkowskiemu, sygn. akt III Nc 280/16
 • ustanowienie kuratora dla Slobodanka Stefanovic, sygn. akt VI Co 751/16 
 • postanowienie w sprawie VI Co 739/16 z wniosku Miry Janiny Rauhut z udziałem Kazimierza Ludwika Rauhut
 • ustanowienie kuratora dla Przemysława Cempel, sygn. akt VI C 2877/16
 • ustanowienie kuratora dla Douglasa Eugene Butlera, sygn. akt VI Co 915/16
 • postanowienie w sprawie Mariana Gajewskiego, sygn. akt III C 524/08
 • ustanowienie kuratora dla Oleh Łehkun, sygn. akt VI Co 447/16
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie z powództwa Pawła Grzelaka, sygn. akt III C 730/15