• wezwanie do odbioru depozytu, sygn. akt VIII K 58/14
 • wezwanie do odbioru depozytu w sprawie VIII K 178/13
 • postanowienie w sprawie Andrzeja Kożuchowskiego, sygn. akt XXVI Gc 1003/16
 • postanowienie w sprawie Mirosława Andrukowicza, sygn. akt III Nc 567/16
 • postanowienie w sprawie Wojciecha Grzesiaka, sygn. akt XXV Ns 32/14
 • zarządzenie w sprawie Małgorzaty Blecharz, sygn. akt XXV C 685/17
 • ustanowienie kuratora dla Tadeusza Kosnowskiego, sygn. akt XXV C 398/17
 • ustanowienie kuratora dla Wojciecha Potkańskiego, sygn. akt VI Co 34/17
 • postanowienie w sprawie Anny Kosteczko, sygn. akt III Nc 38/17
 • ustanowienie kuratora dla Zdzisława Wielgusa, sygn. akt VI Co 55/17
 • ustanowienie kuratora dla Haliny Kulik, sygn. akt VI C 3500/16
 • postanowienie w sprawie Łukasza Pawelskiego, sygn. akt XXIV C 1060/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Rudzińskiemu, sygn. akt XXIV C 89/17 
 • postanowienie w sprawie Moniki Rudzińskiej, sygn. akt  XXIV C 89/17 
 • postanowienie w sprawie przeciwko Norbertowi Traczyk, sygn. akt XXIV C 405/17 
 • ustanowienie kuratora dla Piotra Artura Żywieckiego, sygn. akt VI C 1501/16 
 • ustanowienie kuratora dla Piotra Artura Żywieckiego, sygn. akt VI C 1501/16
 • ustanowienie kuratora dla Sebastiana Konkel, sygn. akt VI C 2834/16
 • ustanowienie kuratora dla Amr Mostafa Radwan, sygn. akt VI C 914/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Głogowskiemu, sygn. akt XVI GNc 870/16
 • postanowienie w sprawie Evy Elisabeth Dirnhofer, sygn. akt VI Co 157/17
 • ustanowienie kuratora dla Radosława Grabiec i Barbary Grabiec, sygn. akt III C 409/16
 • postanowienie w sprawie Pawła Tochowicza, sygn. akt I Co 35/15
 • postanowienie w sprawie z wniosku Ally Dankevych, sygn. akt I Ns 13/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jahannowi Zuberowi, sygn. akt I C 886/15
 • ustanowienie kuratora dla Kevin R. Givens, sygn. akt VI Co 902/16
 • ustanowienie kuratora dla Stanisława Guzika, sygn. akt VI Co 211/17
 • ustanowienie kuratora dla Justyny Staweckiej, sygn. akt VI C 236/17
 • ustanowienie kuratora dla Marty Pokrywko, sygn. akt XVI Gc 43/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sławomirowi Czerwińskiemu, sygn. akt XXV C 1465/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marzec sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, sygn. akt XXIV GC 873/13
 • postanowienie w sprawie przeciwko Januszowi Kanownikowi, Jackowi Pietrukowi, sygn. akt XXIV C 529/17
 • postanowieniew sprawie przeciwko Wiesławowi Rosteckiemu, sygn. akt XXIV C 696/11
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wiesławowi Rosteckiemu, sygn. akt XXIV C 696/11
 • postanowienie w sprawie przeciwko Edwardowi Bałdydze, sygn. akt XVI GC 341/17