• doręczenie postanowienia Mateuszowi Dąbrowskiemu, sygn. akt XXVI Ca 2431/19 [25.10.2020.]
 • doręczenie postanowienia Radosławowi Nawrockiemu, sygn. akt III C 310/20 [01.11.2020.]
 • doręczenie zarządzania Sebastianowi Szczepskiemu, sygn. akt III C 1620/19 [6.11.2020.]
 • ustanowienie kuratora dla Michała Królaka, sygn. akt XXVI GNc 58/19 [8.11.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia Andrzejowi Jakubiakowi, sygn. XXVII Cz 1180/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Grażynie Boggasch, sygn. akt XXVII Cz 1087/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Małgorzacie Lisek, sygn. akt XXVII Cz 1087/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu zażalenia Jerzemu Szablewskiemu, sygn. akt XXVII Cz 1170/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu zażalenia Genowefie Strugulewskiej-Wasilewskiej, sygn. akt XXVII Cz 1170/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Ryszardowi Stygińskiemu, sygn. akt XXVII Cz 777/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Annie Stygińskiej, sygn. akt XXVII Cz 7777/20 [7.11.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Polcarb Sp. z o. o. w Gdańsku, sygn. akt XVI Gc 270/20 [8.11.2020.]
 • postanowienie w sprawie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przeciwko Magdalenie Kwiatkowskiej, sygn. akt XVI Gc 920/20 [8.11.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Lidii Dzioban, sygn. akt XVI GNc 720/20 [5.11.2020]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ochota" w Warszawie przeciwko Bogumile Szykuła, sygn. akt XXVII Cz 1230/20 [14.11.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Edycie Ewie Salwowskiej, Romanowi Andrzejowi Salwowskiemu, sygn. akt XXIV Nc 153/19 [14.11.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko An Canh Khieu, sygn. akt XXIV Nc 23/20 [14.11.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dorocie Świderek, Krystynie Marii Świderek, sygn. akt III C 1290/19 [23.11.2020.]