• ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Grażyny Schendera, sygn. akt VI Co 48/20zagr [19.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grupa Producentów EKO-Fresh sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, sygn. akt XXVI GC 22/14 [25.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko PPHU WIPLAST sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, sygn. akt XXVI GC 657/19 [25.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko POLSKA FLOTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVI GNc 549/20 [25.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie syndyka masy upadłości B.P. Print sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Comtra sp. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, sygn. akt XXVI GC 237/13 [25.09.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia dla Luigi Fiorin, sygn. akt VI Ns 1/20 [27.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Janiszewskiemu, Janowi Klimczakowi, sygn. akt XXVI GC 165/16 [01.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Konradowi Fili, Czesławowi Tychowskiemu, sygn. akt XXVI GC 1164/19 [01.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Łomnickiej, sygn. akt XXVI GNc 1242/18 [01.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcie Łostowskiej, sygn. akt XVI GNc 1565/19 [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Baldwin sp. z o.o. w Poznaniu sygn. akt XVI GNc 391/20 [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Techno-Art Serwis i Aranżacje sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 638/18 [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Radosławowi Szczepaniak, sygn. akt XXVI GC 614/19 [03.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku Dariusza Schank z udziałem Ireny Antonii Lopato, sygn. akt VI Co 406/19/zagr [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Delluso sp. z o.o. w Krakowie, sygn. akt XVI GC 1240/19 [04.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SER-POL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 310/13 [04.10.2020]
 • postanowienie o sprostowaniu w sprawie przeciwko Pulsar Energia sp. z o. o.  w Warszawie, sygn. akt XXVI Gz 32/20p-I [07.10.2020.]
 • postanowienie o zawieszeniu w sprawie przeciwko Pulsar Energia sp. z o. o. w Warszawie, sygn. akt XXVI Gz 32/20p-I, [07.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów im. prof. W. Zawadowskiego z siedzibą w Warszawie z udziałem Centrum Logistyki Medycznej Medinet S.A. z siedzibą w Gdyni, sygn. akt XXVI GCo 147/19 [07.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Janowi Jeleń, sygn. akt XXVII Cz 621/20 [07.10.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Mirosławie Żurawskiej, sygn. akt XXVII Cz 1014/20 [08.10.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Grzegorzowi Mitrowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 1051/20 [08.10.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Grzegorzowi Osieckiemu, sygn. akt XXVII Cz 1052/20 [08.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sebastianowi Dedkowi, sygn. akt I C 1388/19 [11.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Dorocie Godlewskiej, sygn. akt I Nc 13/20 [11.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Cezaremu Gabrychowiczowi, sygn. akt XXVII Cz 363/20 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Andrzejowi Orłowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 829/20 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Jakubowi Wojczukowi, sygn. akt XXVII Cz 830/20 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Marii Bogdan, sygn. akt XXVII Cz 871/20 [14.10.2020 r]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi AŚ Warszawa Mokotów sygn. akt III C 180/11 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Aleksandrowi Rodger, sygn. akt VI Co 155/20 [14.10.2020.]
 • ustanowienie kuratora dla Henryka Raszka, sygn. akt VI Co 62/20 [14.10.2020.]
 • ustanowienie kuratora dla Oghenevwogaga Edjere, sygn. akt VI C 388/19 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Agnieszce Krzepkowskiej, sygn. akt I C 64/19 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Dorocie Rajs, sygn. akt I C 1674/20 [14.10.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Józefowi Rajs, sygn. akt I C 1674/20 [14.10.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Agnieszce Krzepkowskiej, sygn. akt I C 164/19 [14.10.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Wojciechowi Bartczakowi, sygn. akt I C 235/20 [14.10.2020]
 • ustanowienie kuratora dla Barbary Wilińskiej, sygn. akt VI C 940/19 [15.10.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem Christophe Guillaume, sygn. akt XXVII Cz 1064/20 oraz XXVII Cz 552/20 [15.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Damianowi Baranowskiemu, sygn. akt XVI GNc 691/19 [16.10.2020.]
 • doręczenie postanowienia dla Petera Wiliama Human, sygn. akt VI Co 141/18 [15.10.2020.]
 • Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w sprawie o sygn. akt XII K 36/20, uprzednio prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie o sygn. akt PO I Ds. 17.2020, przeciwko Arturowi A., Pawłowi K., Łukaszowi K., Igorowi P., Adrianowi Cz., Karolowi M., Piotrowi H., Krzysztofowi W.,  Adamowi M., Sebastianowi W.,  Mateuszowi M., Łukaszowi O., Patrykowi Ż., Rafałowi P., Damianowi D., Piotrowi B. i Pawłowi S., oskarżonym o czyny polegające na założeniu, kierowaniu i braniu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym kierowanej przez Artura A., działającej w latach 2012 - 2018 w miejscowości Góra Kalwaria i innych miejscowościach na terenie powiatu piaseczyńskiego, a także przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, mieniu oraz przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. o czyny z art. 258 § 1, 2, 3 k.k. oraz art. 157 § 1, 2 i 3 k.k., art. 288 § 1 k.k., art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 282 k.k., art. 263 § 1 i 2 k.k., art. 191 § 1 k.k., art. 280 § 2 k.k., art. 160 § 1 k.k., art. 217 § 1 k.k., art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k., art. 156 § 1 pkt 2 k.k., art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k., art. 159 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k., jak również art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 63 ust. 1, 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym popełnionych w ramach działania zorganizowanej grupy przestępczej,

  powiadamia pokrzywdzonych o terminach i miejscu rozpraw, które odbędą się w budynku Sądu Okręgowego przy al. Solidarności 127, 00-898 w Warszawie w dniach 05 października 2020 r. godz. 10.00, 14 października 2020 r. godz. 10.00, 19 października 2020 r. godz. 10.00, 26 października 2020 r. godz. 10.00, 28 października 2020 r. godz. 10.00, 16 listopada 2020 r. godz. 10.00, 18 listopada 2020 r. godz. 10.00, 24 listopada 2020 r. godz. 10.00, 25 listopada 2020 r. godz. 10.00, 27 listopada 2020 r. godz. 10.00, 01 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 02 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 04 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 08 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 09 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 11 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 14 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 15 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 18 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 21 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 22 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 23 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 29 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 30 grudnia 2020 r. godz. 10.00, w każdym przypadku numery sal będą podane na wokandzie w sekretariacie wydziału.

  Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe. Pokrzywdzony może być oskarżycielem posiłkowym, jeśli oświadczenie o tym złoży do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, przy czym sąd może na podstawie art. 56 § 1 k.p.k. ograniczyć listę oskarżycieli posiłkowych jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.
 • doręczenie postanowień Magdalenie Katarzynie Chłopickiej-Machalińskiej, sygn. akt III C 971/19 [21.10.2020.]
 • doręczenie postanowienia Quanti Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 28/18 [21.10.2020.]