• postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Kwiatkowskiej, sygn. akt XVI GNc 333/20 [18.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Czarneckiemu, sygn. akt XXVI GNc 986/18 [18.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Grażyny Schendera, sygn. akt VI Co 48/20zagr [19.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grupa Producentów EKO-Fresh sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, sygn. akt XXVI GC 22/14 [25.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko PPHU WIPLAST sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, sygn. akt XXVI GC 657/19 [25.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko POLSKA FLOTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVI GNc 549/20 [25.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie syndyka masy upadłości B.P. Print sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Comtra sp. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, sygn. akt XXVI GC 237/13 [25.09.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia dla Luigi Fiorin, sygn. akt VI Ns 1/20 [27.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Janiszewskiemu, Janowi Klimczakowi, sygn. akt XXVI GC 165/16 [01.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Konradowi Fili, Czesławowi Tychowskiemu, sygn. akt XXVI GC 1164/19 [01.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Łomnickiej, sygn. akt XXVI GNc 1242/18 [01.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcie Łostowskiej, sygn. akt XVI GNc 1565/19 [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Baldwin sp. z o.o. w Poznaniu sygn. akt XVI GNc 391/20 [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Techno-Art Serwis i Aranżacje sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 638/18 [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Radosławowi Szczepaniak, sygn. akt XXVI GC 614/19 [03.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku Dariusza Schank z udziałem Ireny Antonii Lopato, sygn. akt VI Co 406/19/zagr [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Delluso sp. z o.o. w Krakowie, sygn. akt XVI GC 1240/19 [04.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SER-POL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 310/13 [04.10.2020]
 • postanowienie o sprostowaniu w sprawie przeciwko Pulsar Energia sp. z o. o.  w Warszawie, sygn. akt XXVI Gz 32/20p-I [07.10.2020.]
 • postanowienie o zawieszeniu w sprawie przeciwko Pulsar Energia sp. z o. o. w Warszawie, sygn. akt XXVI Gz 32/20p-I, [07.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów im. prof. W. Zawadowskiego z siedzibą w Warszawie z udziałem Centrum Logistyki Medycznej Medinet S.A. z siedzibą w Gdyni, sygn. akt XXVI GCo 147/19 [07.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Janowi Jeleń, sygn. akt XXVII Cz 621/20 [07.10.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Mirosławie Żurawskiej, sygn. akt XXVII Cz 1014/20 [08.10.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Grzegorzowi Mitrowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 1051/20 [08.10.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Grzegorzowi Osieckiemu, sygn. akt XXVII Cz 1052/20 [08.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sebastianowi Dedkowi, sygn. akt I C 1388/19 [11.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Dorocie Godlewskiej, sygn. akt I Nc 13/20 [11.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Cezaremu Gabrychowiczowi, sygn. akt XXVII Cz 363/20 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Andrzejowi Orłowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 829/20 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Jakubowi Wojczukowi, sygn. akt XXVII Cz 830/20 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Marii Bogdan, sygn. akt XXVII Cz 871/20 [14.10.2020 r]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi AŚ Warszawa Mokotów sygn. akt III C 180/11 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Aleksandrowi Rodger, sygn. akt VI Co 155/20 [14.10.2020.]
 • ustanowienie kuratora dla Henryka Raszka, sygn. akt VI Co 62/20 [14.10.2020.]
 • ustanowienie kuratora dla Oghenevwogaga Edjere, sygn. akt VI C 388/19 [14.10.2020.]