• wezwanie do odbioru depozytu, sygn. akt VIII K 58/14
 • wezwanie do odbioru depozytu w sprawie VIII K 178/13
 • ustanowienie kuratora dla Lucjana Kupicha, sygn. akt VI Co 1022/16 
 • ustanowienie kuratora dla Janusza Pyrek, sygn. akt VI Co 906/16 
 • postanowienie w sprawie Andrzeja Kożuchowskiego, sygn. akt XXVI Gc 1003/16
 • postanowienie w sprawie Mirosława Andrukowicza, sygn. akt III Nc 567/16
 • postanowienie w sprawie Wojciecha Grzesiaka, sygn. akt XXV Ns 32/14
 • zarządzenie w sprawie Małgorzaty Blecharz, sygn. akt XXV C 685/17
 • ustanowienie kuratora dla Tadeusza Kosnowskiego, sygn. akt XXV C 398/17
 • ustanowienie kuratora dla Wojciecha Potkańskiego, sygn. akt VI Co 34/17
 • postanowienie w sprawie Anny Kosteczko, sygn. akt III Nc 38/17
 • ustanowienie kuratora dla Zdzisława Wielgusa, sygn. akt VI Co 55/17
 • ustanowienie kuratora dla Haliny Kulik, sygn. akt VI C 3500/16
 • postanowienie w sprawie Łukasza Pawelskiego, sygn. akt XXIV C 1060/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Rudzińskiemu, sygn. akt XXIV C 89/17 
 • postanowienie w sprawie Moniki Rudzińskiej, sygn. akt  XXIV C 89/17 
 • postanowienie w sprawie przeciwko Norbertowi Traczyk, sygn. akt XXIV C 405/17 
 • ustanowienie kuratora dla Piotra Artura Żywieckiego, sygn. akt VI C 1501/16 
 • ustanowienie kuratora dla Piotra Artura Żywieckiego, sygn. akt VI C 1501/16
 • ustanowienie kuratora dla Sebastiana Konkel, sygn. akt VI C 2834/16
 • ustanowienie kuratora dla Amr Mostafa Radwan, sygn. akt VI C 914/17