• ogłoszenie o  ustanowieniu kuratora dla Szczepana Rothimmel, sygn. akt. III Nc 499/19 [28.08.2020.]
 • doręczenie postanowienia w sprawie przeciwko Anatoliy Berladin, sygn. akt I C 1279/19 [28.08.2020.]
 • doręczenie postanowienia w sprawie przeciwko Paulinie Drosik, sygn. akt I C381/19 [28.08.2020.]
 • doręczenie postanowienia w sprawie przeciwko Sergii Kolomiiets, sygn. akt XVI Gc 909/18, [29.08.2020.]
 • doręczenie postanowienia w sprawie przeciwko PW "Ser-Pol" sp. z o. o. w Warszawie, sygn. akt XVI Gc 285/16 [29.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Othmen Baili, sygn. akt VI Co 195/17zagr [02.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Barbarze Korsak, sygn. akt I C 141/13 [03.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Bartłomieja Larwińskiego, sygn. akt XXIV C 654/19 [03.09.2020.]
 • ustanowiono kuratora dla Tadeusza Wysockiego, sygn. akt VI Co 1333/18 [04.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arturowi Sapożnikowowi, sygn. akt XXVII Cz 272/20 [04.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Wolakowi, sygn. akt XXVII Cz 605/20 [04.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Wrochnie, sygn. akt XXVII Cz 607/20 [04.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sylwestrowi Postek, sygn. akt XXVII Cz 608/20 [04.09.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia dla Anny Stygińskiej i Ryszarda Stygińskiego w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Piasecznie przeciwko Halinie Sypuła i Kamilowi Stygińskiemu, sygn. akt XXVII Cz 777/20 [05.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Curtis Douglas Couch Jr., sygn. akt VII Co 89/20 [07.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Viktoriia Moroziuk, sygn. akt VII Co 308/19 zagr [07.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jacka Gzuowskiego, sygn. akt VII Co 365/19 zagr [07.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mikhail Yaliyev, sygn. akt VII C 1770/19 [10.09.2020.
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dariusza Trocińskiego, sygn. akt VII C 1276/19 [10.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Roberta Devolle, sygn. akt VI Co 305/19 zagr [10.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa Dyrektorowi Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec, sygn. akt III C 329/19 [11.09.2020.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Adrianny Magnuskiej, sygn. akt III C 1430/20 [13.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sebastianowi Szczepskiemu, sygn. akt III C 1620/19 [14.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Kwiatkowskiej, sygn. akt XVI GNc 333/20 [18.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Czarneckiemu, sygn. akt XXVI GNc 986/18 [18.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Grażyny Schendera, sygn. akt VI Co 48/20zagr [19.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grupa Producentów EKO-Fresh sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, sygn. akt XXVI GC 22/14 [25.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko PPHU WIPLAST sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, sygn. akt XXVI GC 657/19 [25.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko POLSKA FLOTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVI GNc 549/20 [25.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie syndyka masy upadłości B.P. Print sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Comtra sp. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, sygn. akt XXVI GC 237/13 [25.09.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia dla Luigi Fiorin, sygn. akt VI Ns 1/20 [27.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Janiszewskiemu, Janowi Klimczakowi, sygn. akt XXVI GC 165/16 [01.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Konradowi Fili, Czesławowi Tychowskiemu, sygn. akt XXVI GC 1164/19 [01.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Łomnickiej, sygn. akt XXVI GNc 1242/18 [01.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcie Łostowskiej, sygn. akt XVI GNc 1565/19 [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Baldwin sp. z o.o. w Poznaniu sygn. akt XVI GNc 391/20 [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Techno-Art Serwis i Aranżacje sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 638/18 [02.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Radosławowi Szczepaniak, sygn. akt XXVI GC 614/19 [03.10.2020.]