• postanowienie w sprawie przeciwko Zarządcy masy sanacyjnej "KERDOS GROUP" spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie sygn. akt XXVI GC 557/16 [7.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dawida Burek, sygn. akt VI Co 158/19 [07.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jerzego Arnolda Gwizdoń, sygn. akt VI Co 91/20 [07.08.2020.]
 • zarządzenie w sprawie ustanowienia kuratora dla Michała Woźniaka, sygn. akt III C 842/20 [09.08.2020.]
 • zarządzenie w sprawie ustanowienia kuratora dla Elżbiety Łukaszuk-Woźniak, sygn. akt III C 842/20 [09.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Jeziorkowi, Zdzisławowi Jeziorkowi, Marii Jeziorek, Julicie Małgorzacie Jeziorek, sygn. akt XXIV C 50/17 [09.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Przychodzkiemu, Monice Kiersnowskiej, sygn. akt XXIV C 776/19 [09.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Szymańskiemu, sygn. akt XXVII Cz 597/20 [08.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arturowi Budkiewicz, sygn. akt XXVII Cz 503/20 [08.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Volodymyr Ivanovych, sygn. akt VI C 1806/19 [10.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Elżbiecie Murawskiej, sygn. akt I Nc 239/19 [10.08.2020.]
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Załęskiego, sygn. akt XXIV C 584/19 [14.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie osk. Adama Lipińskiego, Marcina Popkowskiego, Dariusza Wyrwickiego, sygn. akt VIII K 141/18 [14.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Maciejowi Tomaszowi Reginia i innym, sygn. akt XXVI GC 770/19 [15.05.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Paulinie Jakubiak, sygn. akt XXVI GNc 1148/18 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jackowi Śliwce, sygn. akt XXVII Cz 596/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Damianowi Baranowskiemu, sygn. akt XVI GNc 691/19 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko pozwanemu ad 1 Rafałowi Bukowskiemu - członkowi i Prezesowi Zarządu MCKlima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 1006/19 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Płaszewskiemu, sygn. akt XXVII Cz 495/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ewie Rozmanowskiej, Wojciechowi Rozmanowskiemu, Piotrowi Rozmanowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 563/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Rafałowi Wasilukowi, sygn. akt XXVII Cz 586/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mirosławowi Piórczyńskiemu, sygn. akt XXVII Cz 603/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z wniosku Edwarda Cybulskiego z udziałem Zygmunta Wernika i Bronisławy Wernikównej, sygn. akt XXVII Cz 634/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z wniosku Kazimierza Arciszewskiego z udziałem Fainy Kapulkin i Nory Lipszyc Schlemmer, sygn. akt XXVII Cz 636/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. przeciwko Andrzejowi Orłowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 829/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. przeciwko Jakubowi Wojczuk, sygn. akt XXVII Cz 830/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa m. st. Warszawy przeciwko Bernardzie Sobierajskiej, sygn. akt XXVII Cz 825/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Dariusza Kiwiorskiego, sygn. akt XXI Pa 11/20 [17.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Norbertowi Łukasiewiczowi, sygn. akt XVI GC 179/19 [17.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Archi Plus sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt I C 680/15 [20.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko KAD PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Robertowi Kądzieli, sygn. akt I C 1206/19 [23.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Pirenejska 22a w Warszawie, sygn. akt XXIV C 546/19 [23.08.2020.]
 • ogłoszenie o  ustanowieniu kuratora dla Szczepana Rothimmel, sygn. akt. III Nc 499/19 [28.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie z powództwa Nest Bank SA w Warszawie przeciwko Rafałowi Ksieniewiczowi, sygn. akt III Nc 446/19 [05.08.2020.]
 • doręczenie postanowienia w sprawie przeciwko Anatoliy Berladin, sygn. akt I C 1279/19 [28.08.2020.]
 • doręczenie postanowienia w sprawie przeciwko Paulinie Drosik, sygn. akt I C381/19 [28.08.2020.]
 • doręczenie postanowienia w sprawie przeciwko Sergii Kolomiiets, sygn. akt XVI Gc 909/18, [29.08.2020.]
 • doręczenie postanowienia w sprawie przeciwko PW "Ser-Pol" sp. z o. o. w Warszawie, sygn. akt XVI Gc 285/16 [29.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Othmen Baili, sygn. akt VI Co 195/17zagr [02.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Barbarze Korsak, sygn. akt I C 141/13 [03.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Bartłomieja Larwińskiego, sygn. akt XXIV C 654/19 [03.09.2020.]
 • ustanowiono kuratora dla Tadeusza Wysockiego, sygn. akt VI Co 1333/18 [04.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arturowi Sapożnikowowi, sygn. akt XXVII Cz 272/20 [04.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Wolakowi, sygn. akt XXVII Cz 605/20 [04.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Wrochnie, sygn. akt XXVII Cz 607/20 [04.09.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sylwestrowi Postek, sygn. akt XXVII Cz 608/20 [04.09.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia dla Anny Stygińskiej i Ryszarda Stygińskiego w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Piasecznie przeciwko Halinie Sypuła i Kamilowi Stygińskiemu, sygn. akt XXVII Cz 777/20 [05.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Curtis Douglas Couch Jr., sygn. akt VII Co 89/20 [07.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Viktoriia Moroziuk, sygn. akt VII Co 308/19 zagr [07.09.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jacka Gzuowskiego, sygn. akt VII Co 365/19 zagr [07.09.2020.]