• postanowienie w sprawie przeciwko Urszuli Guzek-Jonczak i Wiesławowi Jonczakowi, sygn. akt I C 3/20 [17.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marinusa Riemslag Baas, sygn. akt VI Co 101/19 [17.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Zbigniewa Doktor, sygn. akt VI Co 55/20 [17.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Zbigniewa Sorbian, sygn. akt VI Co 54/20 [17.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Fronczakowi, sygn. akt XXVI GC 652/19 [18.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Polcarb sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVI GNc 438/20 [18.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku Mirosława Rataja z udziałem Joanny Rataj, sygn. akt VI Co 412/18/zagr [18.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Bieniaminowi Książkiewiczowi, sygn. akt III Nc 149/18 [19.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mirosławowi Zientale, Katarzynie Hałat-Zientale, sygn. akt IV C 609/17 [22.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Storen sp. z o.o. w Chorzowie, sygn. akt XVI GC 83/17 [23.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko MBud sp. z o.o. w Kielcach, sygn. akt XVI GC 463/20 [23.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Matras S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 352/20 (pop. sygn. akt XVI GC 724/17) [23.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Lobby-Tech sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 337/18 [23.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko KDS sp. z o.o. sp.k.z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 1681/19 [24.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko QUANTI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 28/18 [26.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Wojciecha Dowbora, sygn. akt XXXIV Nc 168/19 [30.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Eamonn James Hawe, sygn. akt XXIV C 1350/13 zagr [30.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Rosa Fashion Shop FML sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVI GC 735/19 [31.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ema sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt XXVI GNc 646/20 [31.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu "CLASSCOM" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, sygn. akt XXVI GNc 703/20 [31.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Robertowi Woźniakowskiemu, sygn. akt XVI GNc 969/19 [01.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Borkowskiemu, Ryszardowi Donigiewiczowi, sygn. akt XXVI GC945/19 [02.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ewy Wójcik, sygn. akt VI C 1444/19 [03.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zarządcy masy sanacyjnej "KERDOS GROUP" spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie sygn. akt XXVI GC 557/16 [7.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dawida Burek, sygn. akt VI Co 158/19 [07.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jerzego Arnolda Gwizdoń, sygn. akt VI Co 91/20 [07.08.2020.]
 • zarządzenie w sprawie ustanowienia kuratora dla Michała Woźniaka, sygn. akt III C 842/20 [09.08.2020.]
 • zarządzenie w sprawie ustanowienia kuratora dla Elżbiety Łukaszuk-Woźniak, sygn. akt III C 842/20 [09.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Jeziorkowi, Zdzisławowi Jeziorkowi, Marii Jeziorek, Julicie Małgorzacie Jeziorek, sygn. akt XXIV C 50/17 [09.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Przychodzkiemu, Monice Kiersnowskiej, sygn. akt XXIV C 776/19 [09.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Szymańskiemu, sygn. akt XXVII Cz 597/20 [08.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arturowi Budkiewicz, sygn. akt XXVII Cz 503/20 [08.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Volodymyr Ivanovych, sygn. akt VI C 1806/19 [10.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Elżbiecie Murawskiej, sygn. akt I Nc 239/19 [10.08.2020.]
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Załęskiego, sygn. akt XXIV C 584/19 [14.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie osk. Adama Lipińskiego, Marcina Popkowskiego, Dariusza Wyrwickiego, sygn. akt VIII K 141/18 [14.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Maciejowi Tomaszowi Reginia i innym, sygn. akt XXVI GC 770/19 [15.05.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Paulinie Jakubiak, sygn. akt XXVI GNc 1148/18 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jackowi Śliwce, sygn. akt XXVII Cz 596/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Damianowi Baranowskiemu, sygn. akt XVI GNc 691/19 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko pozwanemu ad 1 Rafałowi Bukowskiemu - członkowi i Prezesowi Zarządu MCKlima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 1006/19 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Płaszewskiemu, sygn. akt XXVII Cz 495/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ewie Rozmanowskiej, Wojciechowi Rozmanowskiemu, Piotrowi Rozmanowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 563/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Rafałowi Wasilukowi, sygn. akt XXVII Cz 586/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mirosławowi Piórczyńskiemu, sygn. akt XXVII Cz 603/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z wniosku Edwarda Cybulskiego z udziałem Zygmunta Wernika i Bronisławy Wernikównej, sygn. akt XXVII Cz 634/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z wniosku Kazimierza Arciszewskiego z udziałem Fainy Kapulkin i Nory Lipszyc Schlemmer, sygn. akt XXVII Cz 636/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. przeciwko Andrzejowi Orłowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 829/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. przeciwko Jakubowi Wojczuk, sygn. akt XXVII Cz 830/20 [16.08.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa m. st. Warszawy przeciwko Bernardzie Sobierajskiej, sygn. akt XXVII Cz 825/20 [16.08.2020.]
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Dariusza Kiwiorskiego, sygn. akt XXI Pa 11/20 [17.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Norbertowi Łukasiewiczowi, sygn. akt XVI GC 179/19 [17.08.2020.]