• zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Jakuba Franczaka, sygn. akt III C 482/19 [08.07.2020.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Grzegorza Chwieja, sygn. akt III Nc 421/19 [10.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Romualdowi Bobli, sygn. akt XXVII Cz 498/20 [10.07.2020.]
 • odpis zażalenia w sprawie z powództwa mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Cezaremu Gabrychowiczowi, sygn. akt XXVII Cz 363/20 [10.07.2020.]
 • odpis zażalenia wniesionego przez r. pr. Roberta Wójcickiego - w sprawie powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. przeciwko Janowi Jeleniowi, sygn. akt XXVII Cz 621/20 [16.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Urszuli Guzek-Jonczak i Wiesławowi Jonczakowi, sygn. akt I C 3/20 [17.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marinusa Riemslag Baas, sygn. akt VI Co 101/19 [17.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Zbigniewa Doktor, sygn. akt VI Co 55/20 [17.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Zbigniewa Sorbian, sygn. akt VI Co 54/20 [17.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Fronczakowi, sygn. akt XXVI GC 652/19 [18.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Polcarb sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVI GNc 438/20 [18.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku Mirosława Rataja z udziałem Joanny Rataj, sygn. akt VI Co 412/18/zagr [18.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Bieniaminowi Książkiewiczowi, sygn. akt III Nc 149/18 [19.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mirosławowi Zientale, Katarzynie Hałat-Zientale, sygn. akt IV C 609/17 [22.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Storen sp. z o.o. w Chorzowie, sygn. akt XVI GC 83/17 [23.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko MBud sp. z o.o. w Kielcach, sygn. akt XVI GC 463/20 [23.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Matras S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 352/20 (pop. sygn. akt XVI GC 724/17) [23.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Lobby-Tech sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 337/18 [23.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko KDS sp. z o.o. sp.k.z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 1681/19 [24.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko QUANTI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 28/18 [26.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Wojciecha Dowbora, sygn. akt XXXIV Nc 168/19 [30.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Eamonn James Hawe, sygn. akt XXIV C 1350/13 zagr [30.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Rosa Fashion Shop FML sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVI GC 735/19 [31.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ema sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt XXVI GNc 646/20 [31.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu "CLASSCOM" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, sygn. akt XXVI GNc 703/20 [31.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Robertowi Woźniakowskiemu, sygn. akt XVI GNc 969/19 [01.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Borkowskiemu, Ryszardowi Donigiewiczowi, sygn. akt XXVI GC945/19 [02.08.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ewy Wójcik, sygn. akt VI C 1444/19 [03.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zarządcy masy sanacyjnej "KERDOS GROUP" spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie sygn. akt XXVI GC 557/16 [7.08.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Norbertowi Łukasiewiczowi, sygn. akt XVI GC 179/19 [17.08.2020.]