• wezwanie do odbioru depozytu, sygn. akt VIII K 58/14
 • ustanowienie kuratora, sygn. akt VI Co 2/17 
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XXV C 1665/16 z powództwa Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XXV Nc 375/16 z powództwa Getin Noble Bank S.A. z/s w Warszawie 
 • ustanowienie kuratora dla Artura Pieńkowskiego, sygn. akt VI Co 1059/16 
 • zawieszenie postępowania w sprawie VI Co 528/16 z udziałem Renaty Działakiewicz 
 • ustanowienie kuratora dla Jolanty Kołtun, sygn. akt VI C 3110/16 
 • ustanowienie kuratora dla Teresy Grażyny Skrzeczyny, sygn. akt VI C 2630/16 
 • uchylenie grzywny nałożonej na świadka Zbigniewa Sorbjana w sprawie I C 542/16 
 • postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko Coffe Polska S.A. w Warszawie, sygn. akt II Nc 434/15 
 • ustanowienie kuratora dla Bożeny Osińskiej, sygn. akt VI Co 46/17 
 • ustanowienie kuratora dla Alony Khomych, syg. akt XIII U 1170/16
 • zawieszenie postępowania przeciwko Wiolecie Ostaniewicz, sygn. akt XXVI GNc 224/16 
 • ustanowienie kuratora dla Katarzyny Olszak, sygn. akt XXVI GNc 383/16 
 • postanowienie o uchyleniu postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r., sygn. akt XXVI GNc 383/16 
 • wezwanie do odbioru depozytu w sprawie VIII K 178/13
 • ustanowienie kuratora dla Lucjana Kupicha, sygn. akt VI Co 1022/16 
 • ustanowienie kuratora dla Janusza Pyrek, sygn. akt VI Co 906/16 
 • postanowienie w sprawie Andrzeja Kożuchowskiego, sygn. akt XXVI Gc 1003/16
 • postanowienie w sprawie Mirosława Andrukowicza, sygn. akt III Nc 567/16
 • postanowienie w sprawie Wojciecha Grzesiaka, sygn. akt XXV Ns 32/14
 • zarządzenie w sprawie Małgorzaty Blecharz, sygn. akt XXV C 685/17
 • ustanowienie kuratora dla Tadeusza Kosnowskiego, sygn. akt XXV C 398/17
 • ustanowienie kuratora dla Wojciecha Potkańskiego, sygn. akt VI Co 34/17