• postanowienie w sprawie przeciwko Barbarze Zofii Klaus, Markowi Teodorowi Klausowi, sygn. akt III C 889/19 [23.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SER-POL sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 310/13 [25.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zygmuntowi Rytce i Barbarze Rytce, sygn. akt I C 463/19 [25.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Agnieszce Jabłońskiej, sygn. akt I Nc 82/17 [25.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko InPost Spółce Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, sygn. akt III C 1546/17 [26.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko M.P.S.L. Modern Postal Services Limited Spółce Komandytowej z siedzibą w Krakowie, sygn. akt III C 1546/17 [26.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Fifor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, sygn. akt XXVI GNc 1290/17 [25.06.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Zbigniewa Sochackiego, sygn. akt VI C 847/19 [26.06.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Roberta Olszaka, sygn. akt VI C 978/19 [26.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko J.W. Inwestment Line sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Marcinowi Jerzemu Śledź, sygn. akt XXVI GNc 11/20 [26.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Twardokęs, sygn. akt XXIV C 330/20 [26.06.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla David Shaw, sygn. akt VII Co 15/20 [24.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Tobiaszowi, Rafałowi Tobiaszowi, sygn. akt III Nc 435/19 [27.06.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Christiana Cosimetti, sygn. akt VII C 2205/19 [26.06.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Radosława Kowalskiego, sygn. akt VII C 2896/19 [26.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Julii Gawlikowskiej-Palskiej, sygn. akt VII C 152/19 (poprzednio VI C 846/18) [26.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Janowiczowi, sygn. akt XXIV Nc 313/18 [27.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Unicum Pro sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjnej w Warszawie, sygn. akt XVI GC 538/19 [26.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Mrozowi, sygn. akt XVI GC 257/20 [26.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tytan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 1621/19 [27.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Baltic Steel sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie sygn. akt XXVI GNc 1488/19 [27.06.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Bakar Tsobekhia, sygn. akt VI C 1671/19 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Maciejowi Folwarcznemu, sygn. akt XXIV C 1049/19 [29.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Truchanowi, sygn. akt I C 976/19 [29.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Kryckiemu, sygn. akt XXVI GC 826/19 [30.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Sołtysowi, sygn. akt XXVII Cz 372/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni z udziałem dłużniczki Wandy Schwartz, sygn. akt XXVII Cz 152/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zdzisławowi Jopkowi, sygn. akt XXVII Cz 176/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Michalskiemu, sygn. akt XXVII Cz 348/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mateuszowi Pączek, sygn. akt XXVII Cz 351/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marianowi Trzcińskiemu, sygn. akt XXVII Cz 368/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Maślanemu, sygn. akt XXVII Cz 369/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Uścińskiemu, sygn. akt XXVII Cz 370/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Okulskiemu, sygn. akt XXVII Cz 371/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Cezaremu Wojczuk, sygn. akt XXVII Cz 373/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zygmuntowi Pawlukowiczowi, sygn. akt XXVII Cz 467/20 [28.06.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Łukaszowi Woźniakowi, sygn. akt XXVII Cz 1895/19 [28.06.2020.]
 • Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny zawiadamia wszystkich  pokrzywdzonych o toczącym się postępowaniu w sprawie oskarżonych Marcina Popkowskiego, Adama Lipińskiego i Dariusza Wyrwickiego oraz że rozprawa w sprawie VIII K  141/18 odbędzie się w dniu 14/07/2020 r. o godz. 10:00 sala  203  w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. "Solidarności" 127. [01.07.2020.]

 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Magdaleny Katarzyny Chłopickiej-Machalińskiej, sygn. akt III C 971/19 [03.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Karstenowi Ruszkowskiemu, sygn. akt I C 681/19 [03.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jarosławowi Djaczko, sygn. akt I C 698/19 [03.07.2020.]
 • Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy - odpisy zażaleń wniesionych przez r. pr. Iwonę Pietrzak - w sprawie z powództwa m. st. Warszawy przeciwko Christophe`owi Guillaume, sygn. akt XXVII Cz 552/20 [03.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dariusza Matrczaka, aygn. akt VI C 2091/18 [03.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Edycie Imiołek, sygn. akt XXVII Cz 500/20 [04.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Pakiele, sygn. akt XVI GNc 111/19 [04.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sławomirowi Raburskiemu, sygn. akt XVI GC 560/17 [04.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Darii Paryż, sygn. akt XVI GNc 700/19 [04.07.2020.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Jakuba Franczaka, sygn. akt III C 482/19 [08.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Natalii Łakomskiej, sygn. akt XXVII Ca 1094/18 [05.07.2020.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Grzegorza Chwieja, sygn. akt III Nc 421/19 [10.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Romualdowi Bobli, sygn. akt XXVII Cz 498/20 [10.07.2020.]
 • odpis zażalenia w sprawie z powództwa mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Cezaremu Gabrychowiczowi, sygn. akt XXVII Cz 363/20 [10.07.2020.]
 • odpis zażalenia wniesionego przez r. pr. Roberta Wójcickiego - w sprawie powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. przeciwko Janowi Jeleniowi, sygn. akt XXVII Cz 621/20 [16.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Polcarb sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVI GNc 438/20 [18.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Fronczakowi, sygn. akt XXVI GC 652/19 [18.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Urszuli Guzek-Jonczak i Wiesławowi Jonczakowi, sygn. akt I C 3/20 [17.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marinusa Riemslag Baas, sygn. akt VI Co 101/19 [17.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Zbigniewa Doktor, sygn. akt VI Co 55/20 [17.07.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Zbigniewa Sorbian, sygn. akt VI Co 54/20 [17.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Bieniaminowi Książkiewiczowi, sygn. akt III Nc 149/18 [19.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku Mirosława Rataja z udziałem Joanny Rataj, sygn. akt VI Co 412/18/zagr [18.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mirosławowi Zientale, Katarzynie Hałat-Zientale, sygn. akt IV C 609/17 [22.07.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Norbertowi Łukasiewiczowi, sygn. akt XVI GC 179/19 [17.08.2020.]