• postanowienie w sprawie Marka Józefa Mikuśkiewicza, sygn. akt XXVI Gc 420/16
 • zażalenie w sprawie Mariusza Plucińskiego, sygn. akt II C 398/11
 • postanowienie w sprawie Wspólnoty Mieszkaniowej Elektoralna 17, sygn. akt II C 998/16
 • postanowienie w sprawie Wojciecha Boguckiego, sygn. akt II C 792/17 
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XXVI GC 675/15 z powództwa PERDRANSO SP. z o.o. przeciwko MARCPOL S.A. w Łomiankach
 • zawieszenie postępowania w sprawie XXVI GC 970/16 z powództwa ATA Sp. z o.o. z/s w Warszawie 
 • ustanowienie kuratora dla Jolanty Rozwadowskiej-Lelińskiej, sygn. akt VI Co 1008/16 
 • postanowienie w sprawie Justyny Stawskiej, sygn. akt VI C 570/17
 • postanowienie w sprawie Marcina Bujaka, sygn. akt I Nc 1/17
 • wezwanie do odbioru depozytu, sygn. akt VIII K 58/14
 • ustanowienie kuratora, sygn. akt VI Co 2/17 
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XXV C 1665/16 z powództwa Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XXV Nc 375/16 z powództwa Getin Noble Bank S.A. z/s w Warszawie 
 • ustanowienie kuratora dla Artura Pieńkowskiego, sygn. akt VI Co 1059/16 
 • zawieszenie postępowania w sprawie VI Co 528/16 z udziałem Renaty Działakiewicz 
 • ustanowienie kuratora dla Jolanty Kołtun, sygn. akt VI C 3110/16 
 • ustanowienie kuratora dla Teresy Grażyny Skrzeczyny, sygn. akt VI C 2630/16 
 • uchylenie grzywny nałożonej na świadka Zbigniewa Sorbjana w sprawie I C 542/16 
 • postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko Coffe Polska S.A. w Warszawie, sygn. akt II Nc 434/15 
 • ustanowienie kuratora dla Bożeny Osińskiej, sygn. akt VI Co 46/17 
 • ustanowienie kuratora dla Alony Khomych, syg. akt XIII U 1170/16
 • zawieszenie postępowania przeciwko Wiolecie Ostaniewicz, sygn. akt XXVI GNc 224/16 
 • ustanowienie kuratora dla Katarzyny Olszak, sygn. akt XXVI GNc 383/16 
 • postanowienie o uchyleniu postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r., sygn. akt XXVI GNc 383/16 
 • ustanowienie kuratora dla Davida Morrison'a Miur, sygn. akt VI Co 892/16;
 • ustanowienie kuratora dla Mathiasa Andreasa Lukasika, sygn. akt VI Co 985/16;
 • wezwanie do odbioru depozytu w sprawie VIII K 178/13