• postanowienie w sprawie przeciwko Thi Thu Huong Król, sygn. akt III C 1942/18 [17.05.2020.]
  • postanowienie w sprawie przeciwko Dorocie Magdalenie Byszewskiej, sygn. akt III C 1841/17 [17.05.2020.]
  • postanowienie w sprawie z powództwa Krystyny Kozierowskiej III C 595.14 przeciwko Leszkowi Orzechowskiemu sygn. akt III C 595.14 [05.06.2020.]
  • postanowienie w sprawie przeciwko Armen Adjemean, sygn. akt XXIV C 673/19 [07.06.2020.]