• ustanowienie kuratora dla Haliny Boruc, sygn. akt I C 1196/16 
 • ustanowienie kuratora dla Romana Zbigniewa Markowskiego, sygn. akt XVI GC 756/16 
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie przeciwko Markowi Sikorze, Karolinie Kijek, Marii Zakrzewskiej, sygn. akt XXV C 270/15 
 • ustanowienie kuratora dla Damira Gimajewa, sygn akt XXV C 107/17 
 • ustanowienie kuratora dla Timothy Chiappe, sygn akt VI Co 534/16 
 • postanowienie w sprawie Johanna Zubera, sygn. akt I C 886/15
 • postanowienie w sprawie Sebastiana Szewczyka, sygn. akt XXV C 1640/16
 • postanowienie w sprawie Zbigniewa Dobrowolskiego, sygn. akt XXV C 9/17
 • ustanowienie kuratora dla Andreasa Fuchsa, sygn. akt VI Co 882/16
 • ustanowienie kuratora dla Ireny Baczyńskiej, sygn. akt III Nc 532/16
 • postanowienie w sprawie Marka Józefa Mikuśkiewicza, sygn. akt XXVI Gc 420/16
 • zażalenie w sprawie Mariusza Plucińskiego, sygn. akt II C 398/11
 • postanowienie w sprawie Wspólnoty Mieszkaniowej Elektoralna 17, sygn. akt II C 998/16
 • postanowienie w sprawie Wojciecha Boguckiego, sygn. akt II C 792/16
 • ustanowienie kuratora dla Daniela Talaśka, sygn akt VI Co 960/16  
 • postanowienie o wyłączeniu do rozpoznania w sprawie II Co 22/17 sędziów
 • ustanowienie kuratora dla Beaty Makowskiej, sygn akt VI C 2928/16
 • ustanowienie kuratora dla Piotra Grada, sygn. akt VI C 1073/16 
 • postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania przeciwko Eda Serwis Sp. z o.o. sygn akt  III K 1104/16           
 • postanowienie o wyznaczeniu terminu na usunięcie braków w organie pozwanej - Eda Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn akt  III C 1104/16 
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XXVI GC 675/15 z powództwa PERDRANSO SP. z o.o. przeciwko MARCPOL S.A. w Łomiankach
 • ustanowienie kuratora dla Sławomira Adama Skawińskiego, sygn. akt VI Co 1075/16 
 • zawieszenie postępowania w sprawie VI Co 680/16 z udziałem Andrii Shakun
 • zawieszenie postępowania w sprawie XXVI GC 970/16 z powództwa ATA Sp. z o.o. z/s w Warszawie 
 • ustanowienie kuratora dla Jolanty Rozwadowskiej-Lelińskiej, sygn. akt VI Co 1008/16 
 • postanowienie w sprawie Justyny Stawskiej, sygn. akt VI C 570/17
 • postanowienie w sprawie Marcina Bujaka, sygn. akt I Nc 1/17
 • wezwanie do odbioru depozytu, sygn. akt VIII K 58/14
 • ustanowienie kuratora, sygn. akt VI Co 2/17 
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XXV C 1665/16 z powództwa Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XXV Nc 375/16 z powództwa Getin Noble Bank S.A. z/s w Warszawie 
 • ustanowienie kuratora dla Artura Pieńkowskiego, sygn. akt VI Co 1059/16 
 • zawieszenie postępowania w sprawie VI Co 528/16 z udziałem Renaty Działakiewicz 
 • ustanowienie kuratora dla Jolanty Kołtun, sygn. akt VI C 3110/16 
 • ustanowienie kuratora dla Teresy Grażyny Skrzeczyny, sygn. akt VI C 2630/16 
 • uchylenie grzywny nałożonej na świadka Zbigniewa Sorbjana w sprawie I C 542/16