• postanowienie w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z udziałem Galyny Semanyshyn, sygn. akt XVI GCo 23/20 [25.04.2020.]
  • postanowienie w sprawie przeciwko Thi Thu Huong Król, sygn. akt III C 1942/18 [17.05.2020.]
  • postanowienie w sprawie przeciwko Dorocie Magdalenie Byszewskiej, sygn. akt III C 1841/17 [17.05.2020.]