• postanowienie w sprawie przeciwko Ireneuszowi Królowi, sygn. akt III C 1527/19 [12.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Filipowi Pobóg-Ruszkowskiemu, Ruslanowi Hereliukowi, sygn. akt XXVI GNc 161/18 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 92/19 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Elma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 1187/18 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko DSR-Catarin sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 970/19 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Rzeżuchowskiemu, sygn. akt XXVI GNc 677/18 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Dowborowi, sygn. akt III C 687/18 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Łukaszowi Woźniakowi, sygn. akt XXVII Cz 1895/19 [14.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Roto Group S.R.O. sp. z o.o. oddział w Polsce, sygn. akt XXVI GC 817/19 [15.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko 365 sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 343/17 [15.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Gołaszkowskiemu, sygn akt XXVI GC 126/18 [18.03.2020]
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Jakubowi Franczakowi, sygn akt III C 482/19 [18.03.2020 r. ]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Michała Piotra Zakrzewskiego w sprawie III C 195/19 [18.03.2020 r.]
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Krzysztofowi Borkowskiemu, sygn akt XXVI GC 427/19 [19.03.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Steć, sygn akt VI C 80/19 [19.03.2020 r. ]
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Piotrowi Siudek, sygn. akt XXIV C 1222/18 [18.03.2020 r. ]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Dariusza Wiśniewskiego w sprawie VII C 1331/19
 • wyciąg wyroku w sprawie XII K 137/18 dot. Jacka Stockiego [13.03.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Brodackiego w sprawie VI Co 332/19 [19.03.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krystyny Pawletta  w sprawie VI Co 428/19 [19.03.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie z udziałem Edyty Błaszkiewicz, sygn. akt VI Co 82/17 [19.03.2020 r. ]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Annie Barańskiej, sygn. akt XXVII Cz 43/20 [21.03.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Trzmielowi, sygn. akt XXVII Cz 210/20 [21.03.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Janowiczowi, sygn. akt XXIV Nc 313/18 [21.03.2020 r.]
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie przeciwko Dariuszowi Pęcakowi, sygn. akt XXIV C 1122/19 [21.03.2020 r. ]
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Lubomira Stefańczyka, sygn. akt XXIV C 1194/19 [21.03.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jacka Cholewy, sygn. akt VI C 262/18 [24.03.2020.]
 • wyrok w sprawie X Ka 796/19 dot. Jana Dawida Śpiewak oskarżonego z oskarżenia prywatnego o przestępstwo z  art. 212 § 2 kk. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa z dnia 28 maja 2019  roku, sygn. akt VIII K 508/18 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Experia sp z o.o. w Rzeszowie, sygn. akt XVI GNc 982/17 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Robertowi Woźniakowskiemu, sygn. akt XVI GNc 969/19 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Famcorp sp. z o.o. w Krakowie, sygn. akt XVI GNc 377/18 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Białkowskiemu, sygn. akt III Nc 87/19 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcie Drzewieckiej-Kraterskiej, sygn. akt III Nc 77/19 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko "Zespół Konsultantów" sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 446/19 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Vinnare sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 21/17 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Monice Szaławińskiej, sygn. akt III C 1937/18 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec, sygn. akt III C 329/19 [27.03.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Adriana Paula Walmsley, sygn. akt VI Co 427/19 [26.03.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ryszarda Witkowskiego,sygn. akt VII C 1765/19 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu Warszawa-Białołęka w Warszawie, sygn. akt XXIV C 303/18 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa repr. przez Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku, sygn. akt III C 1886/18 [28.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Erabud Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 544/17 [29.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Radosławowi Szepaniakowi, sygn. akt XXVI GC 614/19 [29.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jantar Markety Espania 2 sp. z o.o. s.j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, sygn. akt XXVI GC 486/18 [29.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Załęskiemu, sygn. akt XVI GNc 139/19 [29.03.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jana Sroka w sprawie VI Co 339/19 [01.04.2020 r. ]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Kujawińskiego w sprawie XXVI GNC 623/19 [03.04.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mohammada Ahsana w sprawie III Nc 127/19 [03.04.2020 r. ]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dagmary Brzezińskiej w sprawie XXVI GNc 1501/18 [03.04.2020 r.]
 • zawiadomienie w sprawie przeciwko PPHU Wiplast Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Syców, sygn akt XXVI GC 1270/19 [04.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko PPHU Wiplast Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Syców, sygn akt XXVI GC 1270/19 [04.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Mierzejewskiemu, sygn. akt XXVI GNc 1342/18 [04.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko 1500 M2 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn akt XXVI GC 639/18 [04.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Prawne Doradztwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn akt XXVI GNc 1536/19 [04.04.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Twardokęsowi, sygn akt XXIV Nc 105/19 [04.04.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku Jacka Skowrońskiego z udziałem Jerzego Skowrońskiego, Prokuratora Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXIV Ns 62/18 [05.04.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Wiktorii Uznańskiej, sygn. akt VI Co 160/16 [05.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ministry of Cars sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, sygn. akt XXVI GNc 1324/19 [05.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Lech, sygn. akt III C 1528/17 [06.04.2020.]
 • Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny zawiadamia wszystkich  pokrzywdzonych o toczącym się postępowaniu w sprawie oskarżonych Marcina Popkowskiego, Adama Lipińskiego i Dariusza Wyrwickiego oraz że rozprawa w sprawie VIII K  141/18 odbędzie się w dniu 08/04/2020 r. o godz. 10:00 sala  224  w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. "Solidarności" 127. [08.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Teresie Mirkowskiej, sygn. akt III C 1134/18 [07.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Olehowi Nechyporukowi, Liudmyli Nechyporuk, sygn. akt XXVI GC 997/16 [09.04.2020.]
 • zarządzenie w sprawie I C 1606/19 w sprawie zatytułowanej "skarga na uchwałę walnego zgromadzenia" [10.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku Anny Marii Florian z udziałem Piotra Krzysztofa Cebula, sygn. akt VI Cz 27/20 [10.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Gomuła, sygn. akt III C 1547/18 [10.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Niewęgłowskiemu, Przemysławowi Kowalskiemu, sygn. akt XXVI GC 1185/14 [10.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marii Krzeszewskiej, sygn. akt XXVII Cz 1846/19 [10.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krupeshkumar Patel, sygn. akt III C 517/18 [12.04.2020.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Patryka Rolanda Młynarczyka, sygn. akt III C 1881/17 [12.04.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Leonida Feigel, sygn. akt VI Co 806/18 [11.04.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jamesa Freak, sygn. akt VI Co 489/18 [11.04.2020.]