• postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Niewęgłowskiemu, Przemysławowi Kowalskiemu, sygn. akt XXVI GC 1185/14 [04.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Clean Solution sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, sygn. akt XVI GC 84/20 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Armada-Fleet Management S.A. w Katowicach, sygn. akt XVI GC 133/18 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Boruta Soft sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 155/19 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bulawski sp. z o.o. w Markach, sygn. akt XVI GC 495/19 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grzegorzowi Papacz, sygn. akt XVI GC 750/19 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sirius Group sp.z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1248/19 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ireneuszowi Królowi, sygn. akt III C 1527/19 [12.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Filipowi Pobóg-Ruszkowskiemu, Ruslanowi Hereliukowi, sygn. akt XXVI GNc 161/18 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 92/19 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Elma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 1187/18 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko DSR-Catarin sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 970/19 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Rzeżuchowskiemu, sygn. akt XXVI GNc 677/18 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Dowborowi, sygn. akt III C 687/18 [13.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Łukaszowi Woźniakowi, sygn. akt XXVII Cz 1895/19 [14.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Roto Group S.R.O. sp. z o.o. oddział w Polsce, sygn. akt XXVI GC 817/19 [15.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko 365 sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 343/17 [15.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Gołaszkowskiemu, sygn akt XXVI GC 126/18 [18.03.2020]
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Jakubowi Franczakowi, sygn akt III C 482/19 [18.03.2020 r. ]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Michała Piotra Zakrzewskiego w sprawie III C 195/19 [18.03.2020 r.]
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Krzysztofowi Borkowskiemu, sygn akt XXVI GC 427/19 [19.03.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Steć, sygn akt VI C 80/19 [19.03.2020 r. ]
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Piotrowi Siudek, sygn. akt XXIV C 1222/18 [18.03.2020 r. ]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Dariusza Wiśniewskiego w sprawie VII C 1331/19
 • wyciąg wyroku w sprawie XII K 137/18 dot. Jacka Stockiego [13.03.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Brodackiego w sprawie VI Co 332/19 [19.03.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krystyny Pawletta  w sprawie VI Co 428/19 [19.03.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie z udziałem Edyty Błaszkiewicz, sygn. akt VI Co 82/17 [19.03.2020 r. ]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Annie Barańskiej, sygn. akt XXVII Cz 43/20 [21.03.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Trzmielowi, sygn. akt XXVII Cz 210/20 [21.03.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Janowiczowi, sygn. akt XXIV Nc 313/18 [21.03.2020 r.]
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie przeciwko Dariuszowi Pęcakowi, sygn. akt XXIV C 1122/19 [21.03.2020 r. ]
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Lubomira Stefańczyka, sygn. akt XXIV C 1194/19 [21.03.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jacka Cholewy, sygn. akt VI C 262/18 [24.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Experia sp z o.o. w Rzeszowie, sygn. akt XVI GNc 982/17 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Robertowi Woźniakowskiemu, sygn. akt XVI GNc 969/19 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Famcorp sp. z o.o. w Krakowie, sygn. akt XVI GNc 377/18 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Białkowskiemu, sygn. akt III Nc 87/19 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcie Drzewieckiej-Kraterskiej, sygn. akt III Nc 77/19 [25.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko "Zespół Konsultantów" sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 446/19 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Vinnare sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 21/17 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Monice Szaławińskiej, sygn. akt III C 1937/18 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec, sygn. akt III C 329/19 [27.03.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Adriana Paula Walmsley, sygn. akt VI Co 427/19 [26.03.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ryszarda Witkowskiego,sygn. akt VII C 1765/19 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu Warszawa-Białołęka w Warszawie, sygn. akt XXIV C 303/18 [27.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa repr. przez Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku, sygn. akt III C 1886/18 [28.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Erabud Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 544/17 [29.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Radosławowi Szepaniakowi, sygn. akt XXVI GC 614/19 [29.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jantar Markety Espania 2 sp. z o.o. s.j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, sygn. akt XXVI GC 486/18 [29.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Załęskiemu, sygn. akt XVI GNc 139/19 [29.03.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jana Sroka w sprawie VI Co 339/19 [01.04.2020 r. ]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Kujawińskiego w sprawie XXVI GNC 623/19 [03.04.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mohammada Ahsana w sprawie III Nc 127/19 [03.04.2020 r. ]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dagmary Brzezińskiej w sprawie XXVI GNc 1501/18 [03.04.2020 r.]
 • zawiadomienie w sprawie przeciwko PPHU Wiplast Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Syców, sygn akt XXVI GC 1270/19 [04.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko PPHU Wiplast Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Syców, sygn akt XXVI GC 1270/19 [04.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Mierzejewskiemu, sygn. akt XXVI GNc 1342/18 [04.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko 1500 M2 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn akt XXVI GC 639/18 [04.04.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Prawne Doradztwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn akt XXVI GNc 1536/19 [04.04.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Twardokęsowi, sygn akt XXIV Nc 105/19 [04.04.2020 r.]