• postanowienie w sprawie przeciwko Małgorzacie Działek, Andrzejowi Działek, sygn. akt III Nc 296/18 [15.02.2020.]
 • Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny zawiadamia wszystkich  pokrzywdzonych o toczącym się postępowaniu w sprawie oskarżonych Marcina Popkowskiego, Adama Lipińskiego i Dariusza Wyrwickiego oraz że rozprawa w sprawie VIII K  141/18 odbędzie się w dniu 04/03/2020 r. o godz. 10:00 sala  423  w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. "Solidarności" 127. [15.02.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gabriel Reut, sygn. akt VI C 1581/18 [15.02.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Steve Durisic, sygn. akt VI Co 292/19 [16.02.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Elżbiety Kawecki, sygn. akt VI Co 292/19 [16.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dorocie Magdalenie Byszewskiej, sygn. akt III C 1841/17 [17.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie sygn. akt III Co 186/19 z udziałem Martyny Świtały, Tomasza Ibernikela, Dawida Ibernikela, Zbigniewa Ibernikela, Małgorzaty Stefanii Saulewicz, Anke Melzer, Sabine Melzer i Bruno Walter Horsta Melzer,  [17.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bartkowi Janowi Korol, sygn. akt III C 1779/17 [17.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Prosource sp. z o.o. sp.kom.z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt XXVI GNc 1629/19 [20.02.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marka Zarzeczny, sygn. akt VI C 796/19 [21.02.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Roberta Stolarczyka, sygn. akt VI C 118/19 [21.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko BOMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 243/19 [21.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Moda Pierre sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt XXVI GC 180/15 [23.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Krukowskiemu, Marcinowi Myślińskiemu, sygn. akt XVI GC 1016/17 [26.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Matras S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 461/18 (XVI GC 51/20) [26.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Unikat sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 156/19 [26.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Waldemarowi Kwapiszowi, sygn. akt XXVII Cz 1887/19 [27.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Antoniemu Witaszko, sygn. akt XVI GNc 883/18 [02.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Diagnostyka i Hematologia sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni, sygn. akt XXVI GC 120/19 [03.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Niewęgłowskiemu, Przemysławowi Kowalskiemu, sygn. akt XXVI GC 1185/14 [04.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Clean Solution sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, sygn. akt XVI GC 84/20 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Armada-Fleet Management S.A. w Katowicach, sygn. akt XVI GC 133/18 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Boruta Soft sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 155/19 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bulawski sp. z o.o. w Markach, sygn. akt XVI GC 495/19 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grzegorzowi Papacz, sygn. akt XVI GC 750/19 [06.03.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sirius Group sp.z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1248/19 [06.03.2020.]