• ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Stefan Frei, sygn. akt VI Co 377/19 [16.01.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Go Global spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 603/16 [17.01.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Simona Leonarda Haywooda, sygn. akt VI Co 358/19 [17.01.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Krajewskiego, sygn. akt VI C 1264/19 [19.01.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Małgorzaty Reguły, sygn. akt XXVI GNc 1320/17 [19.01.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Martina Drozd, sygn. akt VI C 1677/18 [19.01.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie z powództwa Grażyny Kucharskiej, sygn. akt XXVII Cz 1788/19 {19.01.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mirosława Pakuły, sygn. akt XXIV C 417/19 [20.01.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Andrzeja Wasielczyka i Hanny Wasielczyk, sygn. akt III Nc 158/19 [23.01.2020]
 • postanowienie w sprawie przeciwko VIKSTORM-BETZ S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 1094/14 [23.01.2020 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Gift Shop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 809/19 [23.01.2020 r.]
 • zarządzenie w sprawie przeciwko Kamilowi Kozdrakowi, sygn. akt I Nc 154/19 [30.01.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Barbarze Bieleckiej-Kujawa, sygn. akt XXVII Cz 1233/19 [01.02.2020.]
 • odpis zażalenia wniesionego przez Cabot Securitisation Europe Ltd. z siedzibą w Dublinie przeciwko Łukaszowi Woźniakowi, sygn. akt XXVII Cz 1895/19 [01.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Hussar Gruppa Spółce Akcyjnej w Warszawie, sygn. akt III C 960/19 [03.02.2020.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Małgorzaty Stępień, sygn. akt III C 2014/18 [03.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Hussar Gruppa Spółce Akcyjnej w Warszawie, sygn. akt III C 1183/19 [08.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Skwarzewskiej, sygn. akt III C 615/18 [08.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Romanowi Marciniakowi, sygn. akt III C 1093/18 [08.02.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Roberta Urbaniak, sygn. akt VI C 1858/18 [09.02.2020.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Artura Budzińskiego, sygn. akt III C 1770/18 [10.02.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Małgorzacie Działek, Andrzejowi Działek, sygn. akt III Nc 296/18 [15.02.2020.]
 • Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny zawiadamia wszystkich  pokrzywdzonych o toczącym się postępowaniu w sprawie oskarżonych Marcina Popkowskiego, Adama Lipińskiego i Dariusza Wyrwickiego oraz że rozprawa w sprawie VIII K  141/18 odbędzie się w dniu 04/03/2020 r. o godz. 10:00 sala  423  w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. "Solidarności" 127. [15.02.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gabriel Reut, sygn. akt VI C 1581/18 [15.02.2020.]