• zarządzenie w sprawie przeciwko , sygn. akt Joannie de Vecchi, Włodzimierzowi Kobrzyńskiemu III C 1555/18 [01.11.2019.]
 • zarządzenie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Ziółkowskiemu, sygn. akt XVI GC 969/19 [01.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko GXL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, sygn. akt XXVI GNc 571/19 [01.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko VISIM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 352/19 [01.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Polaqua sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej, sygn. akt XVI GC 1452/14 [02.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Impact Management System sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie, sygn. akt XVI GC 158/15 [04.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko EGEO Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, sygn. akt XXVI GC 315/19 [10.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko EGEO Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, sygn. akt  XXVI GC 315/19 [10.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Loan sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 1440/18 [09.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko FREEDOM sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GNc 631/19 [11.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku wierzyciela Macieja Kossowskiego z udziałem dłużnika Guram Sirginava, sygn. akt XXVII Cz 1174/19 [10.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Leszkowi Zawadzkiemu, sygn. akt XX GC 1208/18 [14.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko CP Invest sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GC 493/16 [14.11.2019.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Bogusława Zawadzkiego, sygn. akt III C 1333/18 [13.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Berenika Ewie Łysogórskiej, sygn. akt XVI GC 598/19 [13.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Agnieszce Żaczkiewicz, sygn. akt XVI GNc 220/19 [13.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ambergris Estate Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GC 804/05 [13.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko TUTOR sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GC 940/16 [13.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Global Networking sp. z o. o. w Warszawie, sygn. akt XX GNc  895/19 [13.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ryszardowi Siemieńcowi, sygn. akt XXIV Nc 228/18 [14.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Romaniukowi, sygn. akt III Nc 302/18 [16.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Wasielczykowi, sygn. akt III Nc 158/19 oraz Hannie Wasielczyk, sygn. akt III Nc 158/19 [16.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Małgorzacie Stępień, Krystynie Dziugan, sygn. akt III C 2014/18 [16.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Żyle i Arkadiuszowi Romańskiemu, sygn. akt I Nc 95/18 [15.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michaelowi Geraghty, Garretowi Cooke, Johnowi Slein, sygn. akt XX GC 579/12 [16.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. w Warszawie, sygn. akt XX GC 518/15 [16.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pustuł Handel sp. z o.o. w Częstochowie, sygn. akt XVI GC 166/18 [16.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Kidi Land sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 156/07 [16.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Łuczyńskiemu, sygn. akt XXVII Cz 1430/19 [16.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko FEALE sp. z o.o. w Wolicy, sygn. akt XX GC 1002/18 [21.11.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Akina Mecit, sygn. akt VI Co 261/19 [22.11.2019.]
 • wyrok w sprawie przeciwko Jackowi Stockiemu sygn. akt XII K 137/18 [04.12.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko BON DODO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 489/16 [24.11.2019.]
 • odpis zażalenia w sprawie z powództwa Marcina Korytka przeciwko Małgorzacie Katarzynie Korytek o rozwód, sygn. akt III C 1389/18 [24.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku "MANDOM" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem Dafny Prenner i Avnera Prenner, sygn. akt VI Co 17/18 [23.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Erabud Invest sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 544/17 [25.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Weronice Marii Okoye, sygn. akt I C 590/17 [25.11.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Thi Huong Nguyen, sygn. akt VI C 1250/17 [25.11.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mourad Majdoub, sygn. akt VI C 2033/18 [25.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Olehowi Nechyporukowi, Liudmyli Nechyporuk, sygn. akt XXVI GC 997/16 [25.11.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Le Hung Do, sygn. akt VII C 310/19 [28.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko CPI Media sp. z o.o. s.k.w Warszawie, sygn. akt XX GC 1100/16 [28.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mobile Entertainment Company sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GC 806/13 {28.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zakład Usług Gastronomicznych "Szymgar - Północ" sp. z o.o. w Gdańsku, sygn. akt XXVI GC 591/19 [28.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Poznań City Center sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 28/17 [28.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie I Ns 13/17 [29.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Superstacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Pawłowi Adamowiczowi, sygn. akt I C 421/17 [29.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko BIOPOLUK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt XXVI GNc 1169/19 [29.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Gmina Jelenia Góra,Tiwwal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 487/12 [30.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mirosławowi Grabanii, MG Creative sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, Photovoltaics Creative sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, sygn. akt XXVI GC 621/19 [30.11.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Aleksandry Olczak , sygn. akt VII C 936/19 [29.11.2019.]
 • wezwanie w sprawie z powództwa Dominika Dereli przeciwko Skarbowi Państwa -Prezydentowi m. st. Warszawy, sygn. akt I C 217/19 [30.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Kopciowi i Paulinie Kopeć, sygn. akt I Nc 208/18 [30.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dariuszowi Pęcak, sygn. akt XXIV Nc 48/19 [04.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Janowiczowi, sygn. akt XXIV Nc 313/18 [04.12.2019.]