• wyrok w sprawie przeciwko Jackowi Stockiemu sygn. akt XII K 137/18 [04.12.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Rinalben Patel, sygn. akt III C 1717/18 [12.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Romanowi Marciniakowi, sygn. akt III C 1093/18 [12.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Barbarze Woźniak, sygn. akt III C 1778/18 [13.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Katarzynie Gibas, sygn. akt XXVII Cz 1226/19 [13.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko FESTA sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Legionowie, sygn. akt XXVI GC 527/19 [13.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Globelmmon sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GNc 425/19 [16.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Białkowskiemu, sygn. akt III Nc 87/19 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko DFHG sp. z o.o. w Bydgoszczy, sygn. akt XX GC 588/19 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jackowi Klimkowi, Tomaszowi Kordowskiemu, Arkadiuszowi Wróblowi, Jarosławowi Zabielskiemu, Karolowi Zalewskiemu-Biziukowi, Sebastianowi Zbińskiemu, sygn. akt XVI GC 105/19 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Unicum Pro sp. z o.o. s.k. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1472/18 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie z udziałem Abpol Company Polska S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GCo 97/19 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Nortex sp. z o.o. w Szczecinie, sygn. akt XVI GNc 569/19 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie z udziałem Felicii Mandelbaum, Joanny Bruce, sygn. akt VI Co 34/18 [17.10.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Majcherczyk, sygn. akt VI Co 208/19 [19.10.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tadeusza Mikołaja Ostrowskiego, sygn. akt VI Co 252/19 [19.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Małgorzacie Trzecińskiej, sygn. akt III C 664/18 [23.10.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko SSP Autoryzowany Dealer Yamaha sp. z o.o. w Gdyni, sygn. akt XX GC 523/12 [23.10.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marand sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GC 947/18 [23.10.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko [23.10.2019] Warszawie, sygn. aktDynna sp. z o.o. w XX GC 773/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Kawka, Michałowi Szeptyckiemu, Leonidowi Golovatskyi, sygn. akt XX GC 415/17 [23.10.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Prestige International sp. z o.o. w Gdańsku i Pawłowi Wasilewskiemu, sygn. akt XX GNc 45/18 [23.10.2019]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Karola Edwarda Goch, sygn. akt VI Co 613/17 [23.10.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Agnieszki Rymkiewicz, sygn. akt III C 1749/17 [24.10.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tadeusza Antoniego Michałowskiego, sygn. akt III C 2016/18 [25.10.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Bjorn Heinricha, sygn. akt VI Co 375/18 [25.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Amer-Pol-Auto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 578/13 [25.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko , sygn. aktMiastu Stołecznemu Warszawa i Skarbowi Państwa - Ministrowi Zdrowia oraz Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższej I C 106/19 [26.10.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko sygn. akt Izabelli Pawlak I C 512/18 [26.10.2019.]
 • zarządzenie w sprawie przeciwko , sygn. akt Joannie de Vecchi, Włodzimierzowi Kobrzyńskiemu III C 1555/18 [01.11.2019.]
 • zarządzenie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Ziółkowskiemu, sygn. akt XVI GC 969/19 [01.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko GXL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, sygn. akt XXVI GNc 571/19 [01.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko VISIM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 352/19 [01.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Polaqua sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej, sygn. akt XVI GC 1452/14 [02.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Impact Management System sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie, sygn. akt XVI GC 158/15 [04.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko EGEO Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, sygn. akt XXVI GC 315/19 [10.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko EGEO Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, sygn. akt  XXVI GC 315/19 [10.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Loan sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 1440/18 [09.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko FREEDOM sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GNc 631/19 [11.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie z wniosku wierzyciela Macieja Kossowskiego z udziałem dłużnika Guram Sirginava, sygn. akt XXVII Cz 1174/19 [10.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Leszkowi Zawadzkiemu, sygn. akt XX GC 1208/18 [14.11.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko CP Invest sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GC 493/16 [14.11.2019.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Bogusława Zawadzkiego, sygn. akt III C 1333/18 [13.11.2019.]