• wyrok w sprawie przeciwko Jackowi Stockiemu sygn. akt XII K 137/18 [04.12.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arturowi Budzińskiemu sygn.akt III C 1770/18 [18.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Diom spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Prażmowie, sygn. akt XX GC 579/19 [20.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mińska Business Center Gabbro Trade Rosja spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sygn.akt XXVI GNc 831/14 [19.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku, sygn. akt III C 1886/18 [21.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Paton - State spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sygn.akt XVI GC 1130/16 [20.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jarosław Piotrowi Pielakowi sygn.akt XXVI GNc 1013/17 [21.09.2019 r.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Paszkowskiego sygn.akt III C 994/17 [23.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Paszkowskiemu sygn. akt III C 994/17 [23.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko BPE - ANIMEX BANK S.A. w Warszawie sygn.akt XX GNs 5/94 [23.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Simar -Societá Metalli Marghera S.P.A. z siedziba w Wenecji sygn.akt XX GC 483/19 [24.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Gaetano Lentiniemu, sygn. akt XXIV C 820/19 [23.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Lis, sygn. akt III Nc 454/19 [26.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jolancie Mazur, Andrzejowi Mazur, sygn. akt I Nc 49/19 [29.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w Iławie i innym, sygn. akt XXIV C 797/19 [27.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Patrykowi Rolandowi Młynarczyk, Imfoodex sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, sygn. akt III C 1881/18 [30.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Zdzisławowi Kafarowskiemu, sygn. akt III C 285/18 [02.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Piwarskiemu, sygn. akt XX GNc 1267/18 [02.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Partii RAZEM, sygn. akt I C 108/18 [02.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Podrez-Raczyckiej, sygn. akt XVI GNc 948/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Vital Fruit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GC 296/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marii Bosek i Janowi Bosek, sygn. akt XVI GC 853/17 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Matras S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 808/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Plastfilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1352/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Specjalistyczne Biuro Rachunkowe Buchalter sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 252/19 [03.10.2019.]
 • zarządzenie w sprawie przeciwko Michałowi Ćwielągowi, sygn. akt XVI GNc 855/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko TWO-M sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 985/19 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Nawpol sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 1658/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pustuł Handel sp. z o.o. w Częstochowie, sygn. akt XVI GC 166/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Maciejowi Kuraszkiewiczowi, sygn. akt XVI GNc 843/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Puła, sygn. akt XVI GNc 356/18 [04.10.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Masarnia Mizerów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mizerowie, sygn. akt XVI GC 825/17 [04.10.2019r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Adwertajzing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Julianowie, sygn. akt XVI GNc 341/19 [04.10.2019r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Next Plus spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 762/19 [04.10.2019r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Pawła Okońskiego, sygn. akt VI Co 238/19 [05.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Świat drewna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 884/19 [06.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko EL-BIS Budownictwo Spółka z o.o Spółce komandytowej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GC 765/18 [09.10.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Small Planet Airlines UAB w Wilnie, sygn. akt XXVII Ca 1707/18 [09.10.2019 r.]
 • postanowienie przeciwko Irynie Bukhovetskiej-Khossain, sygn. akt III K 1896/18 [10.09.2019 r. ]
 • postanowienie przeciwko Ikbalowi Khossainowi, sygn. akt III K 1896/18 [10.09.2019 r. ]
 • postanowienie przeciwko Proeconomy sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie i Łukaszowi Kasperkowi, sygn. akt III Nc 157/19
 • postanowienie w sprawie przeciwko Rinalben Patel, sygn. akt III C 1717/18 [12.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Romanowi Marciniakowi, sygn. akt III C 1093/18 [12.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Barbarze Woźniak, sygn. akt III C 1778/18 [13.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Katarzynie Gibas, sygn. akt XXVII Cz 1226/19 [13.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko FESTA sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Legionowie, sygn. akt XXVI GC 527/19 [13.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Globelmmon sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GNc 425/19 [16.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Białkowskiemu, sygn. akt III Nc 87/19 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko DFHG sp. z o.o. w Bydgoszczy, sygn. akt XX GC 588/19 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jackowi Klimkowi, Tomaszowi Kordowskiemu, Arkadiuszowi Wróblowi, Jarosławowi Zabielskiemu, Karolowi Zalewskiemu-Biziukowi, Sebastianowi Zbińskiemu, sygn. akt XVI GC 105/19 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Unicum Pro sp. z o.o. s.k. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1472/18 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie z udziałem Abpol Company Polska S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GCo 97/19 [17.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Nortex sp. z o.o. w Szczecinie, sygn. akt XVI GNc 569/19 [17.10.2019.]