• wyrok w sprawie przeciwko Jackowi Stockiemu sygn. akt XII K 137/18 [04.12.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Fruits & Logistic Group sp.z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim sygn.akt XX GC 56/19 [ 05.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Jerzemu Dąbrowskiemu sygn.akt XX GC 912/17 [05.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko TUTOR sp.z o.o w Warszawie sygn.akt XX GC 940/16 [05.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bud -Max BBT sp.z o.o. w Katowicach sygn.akt XX GNc 151/19 [05.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko DSR -CATARIN sp.z o.o. Sp.k. w Warszawie sygn.akt XX GNc 1592/18 [05.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Capitalplan Development sp.z o.o. w Warszawie sygn.akt XX GC 12/13 [06.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Barbarze Kwiecień -Malinowskiej sygn.akt III C 1713/18 [06.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Edwardowi Kwiecień sygn. akt III C 1713/18 [06.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bogusławowi Zawadzkiemu sygn.akt III C 1333/18 [07.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Złote Tarasy Warsaw S.Á.R.L.sp.j.w Warszawie sygn.akt I C 1206/15 [12.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Dykowskiemu sygn.akt XXIV Nc 238/17 [12.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arturowi Budzińskiemu sygn.akt III C 1770/18 [18.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Diom spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Prażmowie, sygn. akt XX GC 579/19 [20.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mińska Business Center Gabbro Trade Rosja spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sygn.akt XXVI GNc 831/14 [19.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku, sygn. akt III C 1886/18 [21.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Paton - State spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sygn.akt XVI GC 1130/16 [20.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jarosław Piotrowi Pielakowi sygn.akt XXVI GNc 1013/17 [21.09.2019 r.]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Paszkowskiego sygn.akt III C 994/17 [23.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Paszkowskiemu sygn. akt III C 994/17 [23.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko BPE - ANIMEX BANK S.A. w Warszawie sygn.akt XX GNs 5/94 [23.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Simar -Societá Metalli Marghera S.P.A. z siedziba w Wenecji sygn.akt XX GC 483/19 [24.09.2019 r.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Gaetano Lentiniemu, sygn. akt XXIV C 820/19 [23.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Lis, sygn. akt III Nc 454/19 [26.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jolancie Mazur, Andrzejowi Mazur, sygn. akt I Nc 49/19 [29.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w Iławie i innym, sygn. akt XXIV C 797/19 [27.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Patrykowi Rolandowi Młynarczyk, Imfoodex sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, sygn. akt III C 1881/18 [30.09.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Zdzisławowi Kafarowskiemu, sygn. akt III C 285/18 [02.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Piwarskiemu, sygn. akt XX GNc 1267/18 [02.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Partii RAZEM, sygn. akt I C 108/18 [02.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Podrez-Raczyckiej, sygn. akt XVI GNc 948/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Vital Fruit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GC 296/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marii Bosek i Janowi Bosek, sygn. akt XVI GC 853/17 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Matras S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 808/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Plastfilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1352/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Specjalistyczne Biuro Rachunkowe Buchalter sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 252/19 [03.10.2019.]
 • zarządzenie w sprawie przeciwko Michałowi Ćwielągowi, sygn. akt XVI GNc 855/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko TWO-M sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 985/19 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Nawpol sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 1658/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pustuł Handel sp. z o.o. w Częstochowie, sygn. akt XVI GC 166/18 [03.10.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Maciejowi Kuraszkiewiczowi, sygn. akt XVI GNc 843/18 [03.10.2019.]