• ustanowienie kuratora dla Viet Hung Bui, sygn. akt III C 1280/16
 • postanowienie w sprawie Henadzi Matskevich, sygn. akt V Cz 176/17
 • ustanowienie kuratora dla Ksawery Borowik, sygn. akt VI Co 698/16 
 • ustanowienie kuratora dla Joanny Bagińskiej, sygn. akt VI C 1564/16
 • ustanowienie kuratora dla Doroty Marioli Król, sygn. akt VI C 2691/16
 • ustanowienie kuratora dla Christiana Kliera, sygn. akt VI Co 1081/16 
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w sprawie sygn. akt L.dz. XXV C -52-93/17
 • zawieszenie postępowania wobec Grzegorza Gizińskiego, sygn akt XXV C 52/17 
 • ustanowienie kuratora dla Haliny Boruc, sygn. akt I C 1196/16 
 • postanowienie w sprawie nabycia spadku po Józefie Marszyckim, sygn. akt XXVII Ca 64/16
 • postanowienie o oddaleniu wniosku o podjęcie postępowania wobec JS-Petrol Sp. z o. o. w Krakowie, sygn. akt XXVI Gc 278/16
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie Impel Tech Solutions Sp. z o. o., sygn. akt XXVI GNc 952/13
 • ustanowienie kuratora dla Marka Dropały, sygn. akt VI Co 1055/16
 • postanowienie o zwolnieniu od grzywień Mariusza Zielińskiego, sygn. akt I C 8/16
 • ustanowienie kuratora dla Heinricha Mathiasa Toplera, sygn. akt VI Co 982/16
 • postanowienie o umorzeniu postępowania z powództwa Stanisława Galantego, sygn. akt I C 154/15
 • postanowienie o oddaleniu wniosku o ustanowienie kuratora dla Katarzyny Olszak, sygn. akt XXVI GNc 383/16
 • ustanowienie kuratora dla Andrzeja Wilka, sygn. akt VI Co 1097/16 
 • ustanowienie kuratora dla Michael Thomas D'Aprile, sygn. akt VI Co 974/16 
 • postanowienie w sprawie Krzysztofa Szarzyńskiego, sygn akt I C 1240/11
 • postanowienie w sprawie Marcina Woronieckiego, sygn. akt I C 955/16  
 • postanowienie w sprawie Małgorzaty Baranowskiej, sygn. akt XVI GNc 1267/16 
 • postanowienie w sprawie Mariusza Baranowskiego, sygn. akt XVI GNc 1267/16 
 • zawieszenie postępowania w sprawie EKO-INWESTOR Sp. z o.o. w Tychach, sygn. akt XVI GC 782/16
 • ustanowienie kuratora dla Przedsiębiorstwa Paton-State Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1130/16  
 • ustanowienie kuratora dla Jana Wiśniewskiego, sygn. akt III C 11/17 
 • ustanowienie kuratora dla Sylwii Ziębora, sygn. akt VI Co 990/16 
 • ustanowienie kuratora dla Mark Baczek, sygn. akt VI Co 1105/16 
 • ustanowienie kuratora dla Waldemara Żołędzia, sygn. akt III C 701/16
 • postanowienie w sprawie Ireny Śledź, sygn. akt II Co 19/17
 • postanowienie w sprawie Zbigniewa Śledzia, sygn. akt II Co 19/17
 • postanowienie w sprawie Jurisa Grasisa, sygn. akt II Nc 292/16
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie Jacka Orzel, sygn. akt XVI Gc 1240/16
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie Univerpal Sp. z o. o., sygn. akt XVI GNc 773/13