• ustanowienie kuratora dla Viet Hung Bui, sygn. akt III C 1280/16
 • wyznaczenie sądu z wniosku Moniki Szerle, sygn. akt IV Co 5/17 
 • ustanowienie kuratora dla Ksawery Borowik, sygn. akt VI Co 698/16 
 • ustalenie kuratora dla Lawrence Olker, sygn. akt VI Co 1036/16 
 • postanowienie o umorzeniu postępowania z udziałem Tanya Janaki Eliezer, sygn. akt VI Co 6/16 
 • ustanowienie kuratora dla Krzysztofa Wecel, sygn. akt VI Co 955/16
 • ustanowienie kuratora dla Joanny Bagińskiej, sygn. akt VI C 1564/16
 • ustanowienie kuratora dla Doroty Marioli Król, sygn. akt VI C 2691/16
 • ustanowienie kuratora dla Christiana Kliera, sygn. akt VI Co 1081/16 
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w sprawie sygn. akt L.dz. XXV C -52-93/17
 • ustanowienie kuratora dla Haliny Boruc, sygn. akt I C 1196/16 
 • postanowienie w sprawie nabycia spadku po Józefie Marszyckim, sygn. akt XXVII Ca 64/16
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Marka Dropały, sygn. akt VI Co 1055/16
 • postanowienie o zwolnieniu od grzywień Mariusza Zielińskiego, sygn. akt I C 8/16
 • ustanowienie kuratora dla Heinricha Mathiasa Toplera, sygn. akt VI Co 982/16
 • postanowienie o umorzeniu postępowania z powództwa Stanisława Galantego, sygn. akt I C 154/15
 • postanowienie o oddaleniu wniosku o ustanowienie kuratora dla Katarzyny Olszak, sygn. akt XXVI GNc 383/16