• ustanowienie kuratora dla Viet Hung Bui, sygn. akt III C 1280/16
 • wyznaczenie sądu z wniosku Moniki Szerle, sygn. akt IV Co 5/17 
 • postanowienie w sprawie Henadzi Matskevich, sygn. akt V Cz 176/17
 • ustanowienie kuratora dla Ksawery Borowik, sygn. akt VI Co 698/16 
 • ustanowienie kuratora dla Lucjana Dankowa, sygn. akt VI Co 1002/16 
 • ustanowienie kuratora dla Ksawery Borowik, sygn. akt VI Co 698/16 
 • ustalenie kuratora dla Lawrence Olker, sygn. akt VI Co 1036/16 
 • postanowienie o umorzeniu postępowania z udziałem Tanya Janaki Eliezer, sygn. akt VI Co 6/16 
 • ustanowienie kuratora dla Krzysztofa Wecel, sygn. akt VI Co 955/16
 • ustanowienie kuratora dla Joanny Bagińskiej, sygn. akt VI C 1564/16
 • ustanowienie kuratora dla Doroty Marioli Król, sygn. akt VI C 2691/16
 • ustanowienie kuratora dla Christiana Kliera, sygn. akt VI Co 1081/16 
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w sprawie sygn. akt L.dz. XXV C -52-93/17
 • ustanowienie kuratora dla Haliny Boruc, sygn. akt I C 1196/16 
 • postanowienie w sprawie nabycia spadku po Józefie Marszyckim, sygn. akt XXVII Ca 64/16
 • postanowienie o oddaleniu wniosku o podjęcie postępowania wobec JS-Petrol Sp. z o. o. w Krakowie, sygn. akt XXVI Gc 278/16
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie Impel Tech Solutions Sp. z o. o., sygn. akt XXVI GNc 952/13
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Marka Dropały, sygn. akt VI Co 1055/16

 

XXIV Nc 198/14