• ustanowienie kuratora dla Viet Hung Bui, sygn. akt III C 1280/16
  • postanowienie o umorzeniu postępowania z powództwa Bibby Financial Services Sp. z o. o., sygn. akt III Nc 41/16 
  • postanowienie o zwrocie wniosków Jakuba Landowskiego, sygn. akt III C 1362/16 
  • wyznaczenie sądu z wniosku Moniki Szerle, sygn. akt IV Co 5/17 
  • ustanowienie kuratora dla Małgorzaty Warzel, sygn. akV Ca 627/16
  • postanowienie w sprawie Henadzi Matskevich, sygn. akt V Cz 176/17

VI Wydział Cywilny:

VI Co 1037/16

VI Co 462/16 

VI C 2148/16 

VI Co 447/16 

VI Co 961/16 

VI C 1223/16 

VI Co 1062/16 

VI Co 1040/16

VI Co 935/16

VI Co 605/16

VI Co 1035/16

VI Co 1083/16

VI C 2351/16 

VI C 284/16

VI Co 484/16 

VI Co 253/16 

VI Co 36/16 

VI Ca 627/16 

VI Co 698/16 ustanowienie kuratora dla Ksawery Borowik

VI Co 1002/16 ustanowienie kuratora dla Lucjana Dankow

VI Co 1002/16 ustanowienie kuratora dla Lucjana Dankowa

VI Co 698/16 ustanowienie kuratora dla Ksawery Borowik

VI Co 1036/16 ustalenie kuratora dla Lawrence Olker

VI Co 6/16 postanowienie o umorzeniu postępowania z udziałem Tanya Janaki Eliezer

VI Co 955/16 ustanowienie kuratora dla Krzysztofa Wecel


XXIV Wydział Cywilny:

XXIV C 88/17

XXIV Nc 198/14