• ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Daniela Kowalskiego, sygn. akt III C 392/18
 • postanowienie o zawieszeniu postępowanie w sprawie o sygnaturze III C 340/18 z powództwa Banku Millenium S. A. z siedzibą w Warszawie
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o sygnaturze III C 1104/16 z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie 
 • postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty i zawieszeniu postępowania w sprawie o sygnaturze XXVI GNc 411/18 w części dotyczącej pozwanego Stanisława Nowogórskiego
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie o sygnaturze XXIV C 1060/16 przeciwko Łukaszowi Pawelskiemu i Sylwestrowi Latkowskiemu
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla pozwanego MW Administrator Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie o sygnaturze XXVII Ca 3629/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Morsheda Uddina Mollah w sprawie o sygnaturze XXVI GC 1067/17 
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Morsheda Uddina Mollah w sprawie o sygnaturze XXVI GNc 1183/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Tomasza Piotra Żórawińskiego w sprawie o sygnaturze XXVI GC 182/18
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania o sygnaturze XXVI GNc 263/16 przeciwko Jackowi Zawadzkiemu
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dariusza Olszowy w sprawie o sygnaturze VI Co 109/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Carla Philipa Abonde w sprawie VI Co 77/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Johana Nanni Abonde w sprawie VI Co 77/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie III C 1230/18 z powództwa Pawła Grzelaka
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Ćwielągowi w sprawie o sygn. akt XVI GNc 35/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ewie Gołdyn i innym, sygn. akt III C 277/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Sebastiana Ojdana, sygn. akt VI C 3387/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Artura Kobeszko, sygn. akt VI C 64/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jadwidze Zygadło, sygn. akt XXIV C 456/12
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ołeny Tkaczenko, sygn. akt VI C 258/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Podrez-Raczyckiej, sygn. akt XVI GNc 1197/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Perfect Solution Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1161/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Quanti Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 659/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Macieja Dekaban, sygn. akt VI C 2749/17W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.