• ustanowienie kuratora procesowego dla Łukasza Pogody, sygn. akt XVI GNc 1004/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Sergiusza Sakowicza, sygn. akt VI C 2748/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dorocie Czajkowskiej, sygn. akt XXVI GC 233/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla John Arthur Hunt, sygn. akt VI Co 334/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Poznań City Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 28/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krzysztofowi Paszkowskiemu, sygn. akt III C 994/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Maciejowi Tankiewiczowi, sygn. akt III C 264/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Tubielewiczowi, sygn. akt III C 954/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Paton-State sp. z o.o. sygn. akt XVI GNc 550/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Deskow Poland sp. z o.o. w Rukosinie, sygn. akt XVI GC 874/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Racławicka sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 140/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Hucie Szkła Kryształowego Zawiercie S.A. w Zawierciu, sygn. akt XVI GC 861/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wiolecie Ostaniewicz, sygn. akt XXVI GNc 224/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Olafa Oleńskiego, sygn. akt IC 1239/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko MARCPOL S.A. z siedzibą w Łomiankach, sygn. akt XXVI GC 105/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grupie Kapitałowej IKA System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 19/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wioletcie Ostaniewicz, sygn. akt XXVI GC 266/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Grzegorza Główczyńskiego, sygn. akt III C 743/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dhruvalkumara Rajendrakumala Patela, sygn. akt I C 508/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jarosławowi Czyżakowi, sygn. akt XXIV C 1351/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Sebastiana Paziewskiego, sygn. akt VI C 1570/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko SGD sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 391/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Łukaszowi Chojnackiemu, Adamowi Wrzaskowskiemu, sygn. akt XVI GNc 1291/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bartkowi Janowi Korolowi, sygn. akt III C 1779/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Bat-Uchral Battumur, sygn. akt VI C 418/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Stanisława Płachty, sygn. akt VI Co 313/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jimmy Chollet, sygn. akt VI Co 381/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko PTG Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 396/18
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o sygnaturze XXVI GC 486/18, przeciwko Jantar Markety EspaniaW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.