Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Referatu ds. Zamówień Publicznych za rok 2005

Analiza należności sądowych za 2005 r. w jednostkach okręgu warszawskiego

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2005

Analiza realizacji należności sądowych za 2006 r. w jednostkach okręgu warszawskiego

Sprawozdanie z działalności Referatu ds. Zamówień Publicznych za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2006

Analiza realizacji należności sądowych za I półrocze 2007 r. w jednostkach okręgu warszawskiego.

Analiza realizacji należności sądowych za 2007 rok w jednostkach okręgu warszawskiego

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2007

Analiza realizacji należności sądowych za 2008 rok w jednostkach okręgu warszawskiego

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2008

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2009

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2010

Analiza realizacji należności sądowych za I półrocze 2009 roku w jednostkach okręgu warszawskiego

Analiza realizacji należności sądowych za  2009 rok w jednostkach okręgu warszawskiego

Analiza realizacji należności sądowych za I półrocze 2010 roku w jednostkach okręgu warszawskiego

Analiza realizacji należności sądowych za 2010 rok w jednostkach okręgu warszawskiego

Analiza realizacji należności sądowych za I półrocze 2011 roku w jednostkach okręgu warszawskiego

Sprawozdanie z pracy Sądu Okregowego w Warszawie za 2011 r.

Informacja roczna o działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2012r.

Załaczniki do informacji rocznej o działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2012r.

Informacja roczna o działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2013 r.

Załaczniki do informacji rocznej o działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2013 r.

Informacja roczna o działalności Sądu Okręgowego w Warszawie w 2014 r.

Informacja roczna o działalności Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za 2015 rok

Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017