[tab][tytulTaba]Ochrona danych[/tytulTaba]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym  w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Pani Kinga Wójcik –Prządka. Kontakt z inspektorem ochrony danych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl, tel. 22 440 31 50.

[tab][/tab]

[tab][tytulTaba]Klauzula dla biegłych[/tytulTaba]


tekst


[/tab]


[tab][tytulTaba]
Klauzula dla osób składających skargi i wnioski[/tytulTaba]

tekst

[/tab]
[tab][tytulTaba]Klauzula dla osób objętych monitoringiem[/tytulTaba]

tekst

[/tab]

[tab][tytulTaba]Klauzula dla osób składających skargi i wnioski[/tytulTaba]

tekst

[/tab]