Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Lp.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1

20.10.2017
godz. 10:30

ul. Marszałkowska 82
s. 261

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Lekcje edukacyjne dla młodzieży poprowadzi koordynator ds. mediacji SSR Łukasz Biliński i mediator Pani Marzena Telejko

2

20.10.2017

godz. 12:00

ul. Marszałkowska 82
s. 261

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Symulacja mediacji z udziałem młodzieży szkolnej prowadzonej przez mediatorów z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i koordynatora ds. mediacji SSR Łukasza Bilińskiego