Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Lp.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1

15-19.10.2018

godz.9:00-15:00
ul. Marszałkowska 82
Korytarz główny (wejście od ul. Żurawiej)

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Dyżury mediatorów

2

17.10.2018

godz.10:00

ul. Marszałkowska 82
s. 261

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Symulacja rozprawy i postępowania mediacyjnego z udziałem młodzieży szkolnej prowadzonego przez mediatorów z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i koordynatora ds. mediacji SSR Łukasza Bilińskiego