29 czerwca 2017 r. rozpoczął działalność jako organ pomocniczy Ministerstwa Sprawiedliwości - Zespół ds przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych. Zespół został powołany do życia zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 12 czerwca 2017 r.

Problemy związane z występowaniem zjawiska mobbingu w sądzie można zgłaszać na adres: antymobbing@ms.gov.pl