29 czerwca 2017 r. rozpoczął działalność jako organ pomocniczy Ministerstwa Sprawiedliwości - Zespół ds przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych. Zespół został powołany do życia zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 12 czerwca 2017 r.
Problemy związane z występowaniem zjawiska mobbingu w sądzie można zgłaszać na adres: antymobbing@ms.gov.pl

W Sądzie Okręgowym w Warszawie wprowadzona jest Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Sądzie Okręgowym w Warszawie (załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy) i jest dostępna dla nowych pracowników przy zatrudnieniu jako część szkolenia oraz na stałe dla wszystkich pracowników w Intranecie w dedykowanej zakładce Antymobbing.