Z dniem 11 września 2017 r. Pani Sędzia Małgorzata Kluziak zakończyła sześcioletni okres pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.