Kierownik:
Zastępca Kierownika

al. ,,Solidarności" 127
00-898 Warszawa 
poziom-1, pok. 21
tel. 22 440 72 10
email: archiwum@warszawa.so.gov.pl

Zakres działania:

Przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji i akt przekazywanych do Archiwum przez poszczególne komórki organizacyjne Sądu, przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały kategorii „A” do właściwego Archiwum Państwowego, bieżące inicjowanie brakowania dokumentacji kategorii „B” oraz nadzór nad przekazywaniem jej na makulaturę.