Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie
SSO Anna Krawczyk

Dane do korespondencji:

ul. Czerniakowska 100

e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

tel. 506 284 624

Oddział Administracyjny
Ewelina Sobieraj-Taras 

al. „Solidarności” 127

e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

tel. 22 440 40 09