Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie
SSO Monika Pawłowska
ul. Czerniakowska 100 pok. 373
00-454 Warszawa
tel. 506 284 624
e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

lub

Patrycja Protasiewicz
ul. Czerniakowska 100 pok. 46
00 - 454 Warszawa
tel. 881 949 710
e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.plLista koordynatorów ds. mediacji przy poszczególnych sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie