Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie
SSO Anna Krawczyk

tel. 506 284 624

e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

Oddział Administracyjny
Ewelina Sobieraj-Taras 
tel. 22 440 40 09