Rzecznik Prasowy ds. karnych

SSO Ewa Leszczyńska-Furtak

kom.: +48 606 786 840

Uwaga: Nagrania wypowiedzi Rzecznika Prasowego ds. karnych odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 Przebywa na urlopie do 14.02.2017 r. 

 

                                                        

Rzecznik Prasowy ds. cywilnych 

SSO Dorota Trautman

kom.:+48 797 906 999

Uwaga: Nagrania wypowiedzi Rzecznika Prasowego ds. cywilnych odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidraności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

fot. S. Wolny/2015 \

 

[wyroznik]Informacji dotyczących terminów posiedzeń i rozpraw udziela wyłącznie Samodzielna Sekcja Prasowa. [/wyroznik]

[wyroznik]Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w obiektach sądowych zlokalizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadzony został zakaz fotografowania / filmowania / następujących miejsc.[/wyroznik]

 

 1. strefa kontroli osób wchodzących do obiektów;
 2. pomieszczenia węzła kasowego wraz ze strefą okienek kasowych i częścią korytarza, w którym są usytuowane
  – w czasie godzin ich otwarcia;
 3. pomieszczenia archiwów sądowych;
 4. serwerownie, punkty dystrybucyjne i pozostałe pomieszczenia techniczne;
 5. dziedzińce i parkingi wewnętrzne;
 6. pomieszczenia i strefy ochronne będące w dyspozycji Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności Kancelaria Tajna (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej bliskości wejścia do niej), archiwa Kancelarii Tajnej,
  strefa ochronna z salą przeznaczoną do rozpraw i posiedzeń niejawnych (wraz z częścią korytarza przylegającego bezpośrednio do niej);
 7. pomieszczenia będące w dyspozycji Straży Sądowej;
 8. pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczone dla osób zatrzymanych i konwojowanych;
 9. teren wygrodzony wraz z budynkiem, w którym zlokalizowane są sale do rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz budynek, w którym znajduje się strefa kontroli osób wchodzących, zlokalizowane przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.