Rzecznik Prasowy ds. karnych

SSO Ewa Leszczyńska-Furtak

kom.: +48 606 786 840

Uwaga: Nagrania wypowiedzi Rzecznika Prasowego ds. karnych odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

 

Rzecznik Prasowy ds. cywilnych 

SSO Dorota Trautman

kom.:+48 797 906 999

Uwaga: Nagrania wypowiedzi Rzecznika Prasowego ds. cywilnych odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidraności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

fot. S. Wolny/2015 \

 

Sąd Okręgowy w Warszawie inicjatorem akcji "Dzień Seniora w Sądzie"

Sąd Okręgowego w Warszawie wraz z Sądami Rejonowymi, Sądem Okręgowym Warszawa - Praga i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie - włączają się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora, który przypada na dzień 14 listopada. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa sędziów w Polsce. 14 listopada br., osoby w wieku 60+ będą obsługiwane, za okazaniem dokumentu tożsamości, poza kolejnością w: Biurach Obsługi Interesantów, Biurach Podawczych, Punkcie Informacyjnym KRK oraz Kasach Sądów. Dodatkowo tego dnia, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127, osoby w wieku 60+ skorzystają z darmowych porad prawnych, których udzielać będą adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

Wykaz Sądów, które włączyły się w obchody „Dnia Seniora w Sądzie”:

1. Sąd Okręgowy w Warszawie

2. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga

3. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

4. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

5. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

6. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

7. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

8. Sąd Rejonowy w Pruszkowie

9. Sąd Rejonowy w Piasecznie

 

10. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

 

Uchwała Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 października 2016 roku w sprawie sprzeciwu wobec skrócenia przez Ministra Sprawiedliwości delegacji Pani Sędzi Justyny Koski-Janusz

 

Oświadczenie

W związku z odwołaniem Pani Sędzi Justyny Koski - Janusz z delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie oświadczam, że Pani Sędzia w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie orzeka od 9 czerwca 2009 r. Od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. pełniła funkcję Kierownika Sekcji Postępowania Przygotowawczego tego Sądu. Podkreślić trzeba, iż przez cały okres pełnienia służby w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie załatwialność spraw przez Panią Sędzię, terminowość sporządzania uzasadnień, jak też ilość spraw skierowanych na terminy kształtowały się na wysokim poziomie. Zaznaczyć należy, że praca Pani Sędzi jako Kierownika Sekcji Postępowania Przygotowawczego została bardzo dobrze oceniona podczas ostatniej wizytacji, która została przeprowadzona na przełomie maja i czerwca 2016 r.

Stwierdzić też trzeba, iż Pani Sędzia Justyna Koska - Janusz pracuje z niezwykłym zaangażowaniem, powierzone obowiązki wykonuje w sposób rzetelny i sumienny. Pani Sędzia jest osobą o niezwykle wysokiej kulturze osobistej, z szacunkiem odnosi się do przełożonych, współpracowników, pracowników administracji, jak też stron prowadzonych postępowań karnych.

 

Wiceprezes ds. karnych
SSO Beata Najjar

 

 

Oświadczenie

Wobec argumentacji podanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości co do powodów odwołania Pani SSR Justyny Koski-Janusz z delegacji informujemy, że w skierowanej do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie sprawie podejrzanej Izabelli Ch. o czyn popełniony w  dniu 17 grudnia 2013 r., Pani sędzia Justyna Koska-Janusz podjęła w dniu 18 grudnia 2013 r. decyzję w przedmiocie zwrócenia sprawy prokuratorowi celem uzyskania opinii biegłych w zakresie poczytalności podejrzanej oraz w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania zastosowała wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i dozór Policji. Sprawa ta nigdy ponownie nie trafiła do referatu Pani sędzi Justyny Koski-Janusz.

Po uzupełnieniu postępowania przygotowawczego i ponownym wpływie sprawy do Sądu, została ona skierowana do referatu innego sędziego i zakończona umorzeniem postępowania w związku z treścią opinii wydanej przez biegłych, na potrzebę przeprowadzenia której bezzwłocznie wskazywała Pani sędzia Justyna Koska-Janusz.

Wynika stąd, że Pani sędzia wykazała się właściwą intuicją i doświadczeniem życiowym we wstępnej ocenie stanu podejrzanej, co w powiązaniu z faktem rozpoznania wniosku w trybie przyspieszonym w ciągu jednego dnia nie może być postrzegane w kategoriach nieudolności w prowadzeniu sprawy. 

 

 

UCHWAŁA KOLEGIUM SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2016 R.

 

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 września 2016 roku.

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 września 2016 roku.

 

Realizacją wniosków o udostępnienie informacji publicznej zajmuje się Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Wnioski prosimy kierować na adres:informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w obiektach sądowych zlokalizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadzony został zakaz fotografowania / filmowania / następujących miejsc.

 

 1. strefa kontroli osób wchodzących do obiektów;
 2. pomieszczenia węzła kasowego wraz ze strefą okienek kasowych i częścią korytarza, w którym są usytuowane
  – w czasie godzin ich otwarcia;
 3. pomieszczenia archiwów sądowych;
 4. serwerownie, punkty dystrybucyjne i pozostałe pomieszczenia techniczne;
 5. dziedzińce i parkingi wewnętrzne;
 6. pomieszczenia i strefy ochronne będące w dyspozycji Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności Kancelaria Tajna (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej bliskości wejścia do niej), archiwa Kancelarii Tajnej,
  strefa ochronna z salą przeznaczoną do rozpraw i posiedzeń niejawnych (wraz z częścią korytarza przylegającego bezpośrednio do niej);
 7. pomieszczenia będące w dyspozycji Straży Sądowej;
 8. pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczone dla osób zatrzymanych i konwojowanych;
 9. teren wygrodzony wraz z budynkiem, w którym zlokalizowane są sale do rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz budynek, w którym znajduje się strefa kontroli osób wchodzących, zlokalizowane przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.