Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy że w Sądzie Okręgowym w Warszawie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:
  • poczta elektroniczna, pod adresem boi@warszawa.so.gov.pl
  • Numery faksów dostępne na stronach internetowych sądu.
  • Listownie na adres:

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. „Solidarności” 127
00-898 Warszawa
Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony bip.warszawa.so.gov.pl znajdują się następujące udogodnienia:
  • wersja dla słabowidzących;
  • mechanizm zmiennej wielkości czcionki;
  • nawigacja po portalu za pomocą klawiatury.