Edukacja prawna
 jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.
 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy oraz prokuratury wszystkich szczebli a także reprezentanci poszczególnych zawodów prawniczych są naturalnym partnerem szkół oraz innych instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem w dziele edukacji prawnej.
 

"Lekcje o prawie" to program edukacyjny prowadzony w Sądzie Okręgowym w Warszawie przez sędziów pionu karnego i cywilnego. W siedzibie Sądu przy al. ,,Solidarności” 127 odbywać się będą spotkania z uczniami, mające na celu umożliwienie młodzieży zdobycia wiedzy z zakresu prawa oraz zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

 

Średni czas trwania zajęć to 3 godziny, podczas których uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w symulacji rozprawy sądowej i wcielić się w role stron postępowania.

 

Ze względów techniczno-organizacyjnych liczba uczniów na jeden termin nie może przekroczyć 35 osób. Dopuszcza się przyjęcie dwóch klas w ramach jednego limitu.

 

Program Lekcji jest przygotowany dla uczniów: VII - VIII klas szkół podstawowych i szkół średnich.

 

Poniżej przedstawiamy dostępne wolne terminy „Lekcji o prawie” organizowanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

Prosimy o wybór dogodnego dla Państwa terminu, a następnie kontakt telefoniczny z Samodzielną Sekcją Prasową (tel. 22-440-42-71, 22-440-42-63) w celu potwierdzenia i dokonania rezerwacji.

 

O przyjęciu na lekcje decyduje kolejność zgłoszeń.

Wolne terminy na 2020 rok:

17.01.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

24.01.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

06.02.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

02.04.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

03.04.2020 r. (pion cywilny) - godz. 12.00

23.04.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

24.04.2020 r. (pion cywilny) - godz. 12.00 - rezerwacja

28.04.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

07.05.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

15.05.2020 r. (pion karny) - godz. 9.00

28.05.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

29.05.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

05.06.2020 r. (pion cywilny) - godz. 9.30

05.06.2020 r. (pion karny) - godz. 9.00

19.06.2020 r. (pion karny)- godz. 9.00


 

„Przychodzi uczeń do prawnika…” – innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży


Dom, szkoła, sklep, bank, zakupy przez internet, pierwsza praca… Czy wiedza o tym jakie i komu przysługują prawa jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach życiowych?
Odpowiedź na to i wiele innych ważnych pytań można znaleźć w przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości innowacyjnym poradniku „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży. Ma on uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy.
Poradnik obejmujący zagadnienia bliskie młodzieży, w przystępnej, atrakcyjnej formie oraz napisany językiem dostosowanym do odbiorców jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poradnik zawiera przydatne informacje m. in. o tym, jak pobierać pliki ze stron internetowych, jak korzystać z portali społecznościowych, podstawy praw konsumenta czy informacje o odpowiedzialności osób poniżej 18 roku życia. Wskazano w nim także jak kształtuje się odpowiedzialność młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu, czy ochrony wizerunku w internecie. Książka przybliża też zawody prawnicze oraz przebieg postępowań sądowych.
Poradnik podzielony jest na dwie części. W pierwszej, skierowanej dla młodzieży gimnazjalnej, zagadnienia prawne są przedstawione według miejsc, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, stąd tytuły rozdziałów: „Szkoła”, „Sklep”, „Dom”. W części dla młodzieży ponadgimnazjalnej, bardziej rozbudowanej, bezpośrednio nawiązano do zagadnień prawnych, omawianych w danych rozdziałach, stąd ich tytuły np. „Konsument to ja!”, „Pracuję i zarabiam” czy „Prawa ucznia”.
Każdy z rozdziałów jest podzielony na podrozdziały, które rozpoczynają się obrazkową historią, która wprowadza dany problem prawny. Część merytoryczna składa się z odpowiedzi na jasno sformułowane pytania. W podrozdziałach znajdują się fragmenty aktualnych tekstów prawnych z informacją gdzie można odnaleźć ich pełne wersje.
Przewodnikami po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf. Jego trafne spostrzeżenia pomagają bohaterom rozwiązywać różne problemy prawne w codziennym życiu. Forma komiksowa umożliwia przystępne przedstawienie skomplikowanych zagadnień i wprowadza elementy humorystyczne. Przedstawiane historie podkreślają jak doniosła jest znajomość prawa na co dzień.
 
 

Przychodzi uczeń do prawnika


Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży
Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego
Materiały ćwiczeniowe


Źródło: www.ms.gov.pl