Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.
 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy oraz prokuratury wszystkich szczebli a także reprezentanci poszczególnych zawodów prawniczych są naturalnym partnerem szkół oraz innych instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem w dziele edukacji prawnej.

Szkoły zainteresowane udziałem w Lekcjach o prawie mogą wysyłać zgłoszenia do Samodzielnej Sekcji Prasowej Sądu Okręgowego w Warszawie na adres: edukacja@warszawa.so.gov.pl

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 440-71-23.


Szanowni Państwo,

Po zeszłorocznych sukcesach Dni Otwartych dla szkół w Sądzie Okręgowym w Warszawie miło nam poinformować o kolejnej ich edycji w roku szkolnym 2017/2018. Tym razem na spotkania z młodzieżą przewidziano cztery terminy. Dni Otwarte dla szkół w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędą się:

27 października 2017 r., 8 grudnia 2017 r., 9 lutego 2018 r., 23 marca 2018 r.

Inicjatywa adresowana jest do młodzieży szkół podstawowych (klasy VII, VIII), gimnazjalnych i średnich. W ramach Dni Otwartych uczniowie będą mieli możliwość poznania niezwykłej historii gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie, wysłuchania wykładu o funkcjonowaniu sądów i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Będzie to także niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w symulowanej rozprawie sądowej, gdzie młodzież wcieli się w rolę sędziego, prokuratora, adwokata czy stron postępowania.

Szkoły zainteresowane udziałem w Dniach Otwartych mogą wysyłać zgłoszenia do Samodzielnej Sekcji Prasowej Sądu Okręgowego w Warszawie na adres: edukacja@warszawa.so.gov.pl.

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

UWAGA:
informujemy, że na Dni Otwarte w nw. terminach brak wolnych miejsc.


Termin zgłoszeń upływa:

- dla terminu 27 października 2017 r. – 6 października 2017 r.
- dla terminu 8 grudnia 2017 r. – 17 listopada 2017 r.
- dla terminu 9 lutego 2018 r. – 31 stycznia 2018 r.
- dla terminu 23 marca 2018 r. – 2 marca 2018 r. 


W zgłoszeniu prosimy podać:

1)    liczbę uczestników (uczniów i opiekunów);
2)    przedział wiekowy uczniów (szkoła podstawowa/gimnazjalna/średnia i która klasa);
3)    wskazanie wybranego terminu;
4)    danych kontaktowych.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 440 71 23
Anna Danielak- koordynator Dni Otwartych dla Szkół w Sądzie Okręgowym w Warszawie„Przychodzi uczeń do prawnika…” – innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży


Dom, szkoła, sklep, bank, zakupy przez internet, pierwsza praca… Czy wiedza o tym jakie i komu przysługują prawa jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach życiowych?
Odpowiedź na to i wiele innych ważnych pytań można znaleźć w przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości innowacyjnym poradniku „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży. Ma on uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy.
Poradnik obejmujący zagadnienia bliskie młodzieży, w przystępnej, atrakcyjnej formie oraz napisany językiem dostosowanym do odbiorców jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poradnik zawiera przydatne informacje m. in. o tym, jak pobierać pliki ze stron internetowych, jak korzystać z portali społecznościowych, podstawy praw konsumenta czy informacje o odpowiedzialności osób poniżej 18 roku życia. Wskazano w nim także jak kształtuje się odpowiedzialność młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu, czy ochrony wizerunku w internecie. Książka przybliża też zawody prawnicze oraz przebieg postępowań sądowych.
Poradnik podzielony jest na dwie części. W pierwszej, skierowanej dla młodzieży gimnazjalnej, zagadnienia prawne są przedstawione według miejsc, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, stąd tytuły rozdziałów: „Szkoła”, „Sklep”, „Dom”. W części dla młodzieży ponadgimnazjalnej, bardziej rozbudowanej, bezpośrednio nawiązano do zagadnień prawnych, omawianych w danych rozdziałach, stąd ich tytuły np. „Konsument to ja!”, „Pracuję i zarabiam” czy „Prawa ucznia”.
Każdy z rozdziałów jest podzielony na podrozdziały, które rozpoczynają się obrazkową historią, która wprowadza dany problem prawny. Część merytoryczna składa się z odpowiedzi na jasno sformułowane pytania. W podrozdziałach znajdują się fragmenty aktualnych tekstów prawnych z informacją gdzie można odnaleźć ich pełne wersje.
Przewodnikami po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf. Jego trafne spostrzeżenia pomagają bohaterom rozwiązywać różne problemy prawne w codziennym życiu. Forma komiksowa umożliwia przystępne przedstawienie skomplikowanych zagadnień i wprowadza elementy humorystyczne. Przedstawiane historie podkreślają jak doniosła jest znajomość prawa na co dzień.
 
 

Przychodzi uczeń do prawnika


Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży
Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego
Materiały ćwiczeniowe


Źródło: www.ms.gov.pl