Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgłaszanie kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie oraz inne czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim dokonywane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.
-Wyciąg z Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t. ze zm.) - Dział II Sędziowie i asesorzy sądowi; Rozdział I - Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim - wyciąg

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.01.2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/174/1
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.09.2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1221/1

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.09.2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1293/1, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.09.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1522/1

 

Informujemy, że uwierzytelnianie kont i ich zakładanie w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenia na wolne stanowiska sędziowskie z pomocą pracownika sądu (pracowników Zespołu ds. nominacji sędziowskich przy XIX Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Warszawie) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.


Informacji telefonicznych związanych z procedurą nominacyjną na stanowisko sędziego udzielają pracownicy
Zespołu ds. nominacji sędziowskich przy XIX Wydziale Wizytacyjnym
pokoje: 329, 329 A i 330 A III piętro, korytarz A


Ewa Sarzyńska tel. 440 30 47

Monika Skrzypek tel. 440 11 91

Marek Stopczyński tel. 440 40 35

Sylwia Strózik tel. 440 20 95