Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgłaszanie kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie oraz inne czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim dokonywane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t.) – ustawa

- Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - ustawa

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie - rozporządzenie

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie - rozporządzenie

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego - rozporządzenie

 

Informujemy, że uwierzytelnianie kont i ich zakładanie w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenia na wolne stanowiska sędziowskie z pomocą pracownika sądu (pracowników Zespołu ds. nominacji sędziowskich przy XIX Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Warszawie) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30.


Informacji telefonicznych związanych z procedurą nominacyjną na stanowisko sędziego udzielają pracownicy
Zespołu ds. nominacji sędziowskich przy XIX Wydziale Wizytacyjnym.


pokój 627, piętro VI, korytarz G


Marek Stopczyński
tel. 440 40 35

Aneta Pawlak
tel. 440 20 95


pokój 626, piętro VI, korytarz G


Ewa Radziszewska
tel. 440 11 52

Tomasz Makuch
tel. 440 42 02

Justyna Chojnacka - Kurak
tel. 440 11 91