Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgłaszanie kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie oraz inne czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim dokonywane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

- Wyciąg z Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.) - Dział II Sędziowie i asesorzy sądowi; Rozdział 1 - Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim - wyciąg

- Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - ustawa

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie - rozporządzenie

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie - rozporządzenie

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego - rozporządzenie

 

Informujemy, że uwierzytelnianie kont i ich zakładanie w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenia na wolne stanowiska sędziowskie z pomocą pracownika sądu (pracowników Zespołu ds. nominacji sędziowskich przy XIX Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Warszawie) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.


Informacji telefonicznych związanych z procedurą nominacyjną na stanowisko sędziego udzielają pracownicy
Zespołu ds. nominacji sędziowskich przy XIX Wydziale Wizytacyjnym
pokój: 107A, piętro I


Ewa Rachubka tel. 440 30 47

Monika Skrzypek tel. 440 11 91

Marek Stopczyński tel. 440 40 35

Aneta Pawlak tel. 440 20 95

Ewa Radziszewska tel. 440 11 52